27 juli 2021

Regelhulp is de routewijzer van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor mensen met een ziekte of beperking. Het is een website waar je als zorgvrager en zorgverlener betrouwbare informatie vindt waarmee zorg kan worden geregeld of verbeterd. Lost Lemon heeft veel ervaring met het in kaart brengen van de behoeften van de doelgroep en hoe dienstverlening daar goed op kan aansluiten. We steken dan ook graag de handen uit de mouwen om het komende halfjaar, samen met het ministerie, Regelhulp te verbeteren.

Het verbeteren van Regelhulp doen we via drie zogeheten sporen. Allereerst zorgen we dat de gebruiker, de zorgvrager en zorgverlener, weer aan zet is. Dit doen we door te onderzoeken hoe hun leefwereld eruit ziet en wat zij nodig hebben. Vervolgens gaan we een community om Regelhulp heen bouwen zodat gebruikers, naast de informatie op de website, voor hulp ook kunnen terugvallen op een sterk netwerk. Tot slot gaan we technische verbeteringen doorvoeren zodat informatie beter vindbaar is en beter aansluit op de behoeften van de gebruikers.

Gebruikersonderzoeken

Lost Lemon is al gestart met onderzoek onder de gebruikers van Regelhulp. Dat doen we online en offline. Online vragen we de zorgvragers (cliënten en mantelzorgers) en professionals feedbackformulieren in te vullen en daarnaast houden we interviews met hen. De informatie die we zo binnenhalen gebruiken we om de website beter te laten aansluiten op de wensen en behoeften van de bezoekers, want dat is het doel.

Uitbouwen van de Regelhulp Community

De input uit de gebruikersonderzoeken gebruiken we ook voor het uitbouwen van de Regelhulp Community. Dat doen we door het organiseren van meet-ups, waarbij we mensen rond een bepaald thema met elkaar in contact brengen. Als uit het gebruikersonderzoek bijvoorbeeld blijkt dat mensen meer informatie willen over mantelzorg, dan organiseren we daar een meet-up over. Gekozen is voor een regionale aanpak. Zo is in Rotterdam een meet-up geweest met ouderen, mantelzorgers, zorgverleners en -aanbieders, waarbij de gids ‘Routewijzer naar zorg en ondersteuning’ is gepresenteerd. In die gids vind je alle landelijke informatie over het regelen van passende zorg en ondersteuning voor ouderen.

Verbeteringen aan Regelhulp

Het traject rond Regelhulp is veelzijdig en ontwikkelt zich ‘werkendeweg’. In dat kader gaan we, op basis van de bevindingen uit de gebruikersonderzoeken en de meet-ups, over een tijd ook verbeteringen aan de website realiseren. In elk geval gaan we aan de slag met de Regelhulpverwijzer. Met deze functionaliteit kunnen gebruikers soepel van Regelhulp naar lokale informatie worden verwezen. Hiermee versnellen we de zoektocht voor de gebruikers op basis van hun eigen voorkeuren.

Meer weten?

Wil je meer weten over hoe Lost Lemon Regelhulp versterkt? Of wil je weten wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen? Neem contact met ons op.