12 april 2021

De koppeling tussen Lost Lemon en ZorgDomein is een feit. De gemeente Leeuwarden heeft de primeur en kan sinds 1 april (geen grap) via ZorgDomein verwijzingen in MensCentraal ontvangen en verwerken. Eenvoudig en wel zo veilig.

Meer grip

De gemeente Leeuwarden realiseerde zich dat samenwerking met de huisarts, andere zorgverleners en zorginstellingen cruciaal is om haar taak rond Jeugd en Wmo goed te kunnen vervullen. Daarom schakelde Leeuwarden Lost Lemon in. Wij hebben daarop samen met het ZorgDomein, dat de huisartsencommunicatie verzorgt, een interactie gecreëerd die zorgt voor meer grip op het verwijzingsproces.

Veiliger en eenvoudiger

Huisartsen verwijzen via ZorgDomein patiënten door naar andere (medisch) specialisten. Maar huisartsen verwijzen ook patiënten door naar de gemeente, bijvoorbeeld voor een Wmo-voorziening. Dat gaat vaak telefonisch of via e-mail. Dankzij de de koppeling die Lost Lemon heeft gerealiseerd kan dat nu veiliger en eenvoudiger.

Het werkt als volgt: de huisarts logt in op ZorgDomein en zoekt de patiënt op, waarbij ZorgDomein de patiëntgegevens ophaalt uit het eigen systeem van de huisarts (HIS). Vervolgens selecteert de huisarts het zorgaanbod (bijvoorbeeld GGZ/Jeugdzorg) waarnaar de patiënt moet worden doorverwezen. De huisarts stelt een verwijsbrief op, voegt eventueel een bijlage toe en verstuurt de verwijzing. In MensCentraal wordt er hierna automatisch een cliënt aangemaakt en een zaak opgestart. De zaak bevat uiteraard de verwijsbrief en de eventuele bijlagen.

Voordelen

Deze dienstverlening biedt vele voordelen:

  • het complete gemeentelijke aanbod aan (jeugd)zorg is in beeld bij de huisarts;
  • de huisarts verwijst snel en foutloos naar sociale wijkteams of het CJG (Centrum Jeugd en Gezin);
  • de dialoog met de huisarts is makkelijk en efficiënt;
  • er is direct helder inzicht in het zorgtraject;
  • gegarandeerd veilige communicatie met zorgverleners.

Meer grip op de kosten

De gemeente Leeuwarden kan door deze koppeling bovendien optimaal profiteren van de collectieve zorginkoop. Er is namelijk direct zicht op hoe vaak en welk type zorg de diverse huisartsen aanvragen. De gemeente houdt zo meer grip op de kosten en heeft bovendien meer inzicht in de te verwachte uitgaven voor de zorg. Sytze van der Meer, Information Advisor bij de gemeente, is zeer tevreden met het resultaat: “De digitale koppeling met het huisartsendomein helpt onze huisartsen het gemeentelijke jeugdteam te vinden, zodat ze minder snel verwijzen naar tweedelijns jeugdzorg. Op deze manier hebben wij als gemeente meer grip op onze kosten.

Meer weten?

Wil je meer weten over deze koppeling of horen wat Lost Lemon voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan contact met ons op.