Nieuws2022-05-15T12:48:52+00:00
2408, 2021

Workshop ‘Laaggeletterdheid: herkend, maar dan?!’

Op dinsdagavond 7 september organiseert Lost Lemon, in samenwerking met de Bibliotheek Zuid-Kennemerland de online workshop ‘Laaggeletterdheid: herkend, maar dan?!’. Dit doen wij in het kader van de Week van Lezen en Schrijven, een initiatief van Stichting Lezen en Schrijven. Tijdens de sessie ligt ...

1608, 2021

Leminar ‘Integratie en inburgering: Toen, nu en later’

Het is zover: na een lange pauze door Covid-19, komt er dan eindelijk weer een Leminar (Lost Lemon-seminar). Op dinsdag 28 september komen we samen voor het Leminar ‘Integratie en inburgering: Toen, nu en later’. Steeds nieuwe kijk op immigratie “Geschiedenis is het heden, gezien door de toekomst”, ...

2707, 2021

Regelhulp in de regio versterken

Regelhulp is de routewijzer van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor mensen met een ziekte of beperking. Het is een website waar je als zorgvrager en zorgverlener betrouwbare informatie vindt waarmee zorg kan worden geregeld of verbeterd. Lost Lemon heeft veel ervaring me ...

1307, 2021

Aan de slag in Leeuwarden en Urk met woonplaatsbeginsel

Dat de nieuwe wet woonplaatsbeginsel op 1 januari van kracht wordt, is bij de meesten wel bekend; daar hebben we eerder over bericht. De nieuwe wet maakt deel uit van de Jeugdwet en regelt welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. De invoering vraagt veel werk van gemeenten e ...

607, 2021

Uit de praktijk: Verkeerstoren in de zorg (ZIN)

Mensen die online zorg zoeken, verdwalen makkelijk in een doolhof van websites. Zeker kwetsbare mensen, die online niet altijd vaardig zijn, ervaren veel drempels wanneer zij zorg digitaal moeten regelen. Zorginstituut Nederland (ZIN) vroeg Lost Lemon om de huidige informatievoorziening in de langdu ...

2906, 2021

Heerenveen blij met MensCentraal en Mijn GemeentePortaal

De gemeente Heerenveen werkt tegenwoordig met MensCentraal en Mijn GemeentePortaal (MGP). De keuze voor deze systemen van Lost Lemon kwam voort uit de behoefte medewerkers een beter overzicht te geven van hun werkzaamheden, vooral de professionals die zich bezighouden met Jeugd en Gezin. Daarnaast w ...

306, 2021

Lost Lemon realiseert techniek voor STAP-regeling UWV

De fiscale scholingsaftrek in de inkomstenbelasting verdwijnt. Er komt een nieuwe regeling voor in de plaats: de Subsidieregeling STAP-budget (Stimulans Arbeidsmarktpositie), die start op 1 januari 2022. Met het STAP-budget krijgt de burger (met of zonder werk) maximaal 1.000 euro om te besteden aa ...

Ga naar de bovenkant