7 oktober 2020

De uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet ligt sinds 2015 bij de gemeente. Die gaat over zowel de aanmelding en de indicatie, de zorgtoewijzing en levering als over de vaststelling van eigen bijdrage én declaratie en facturatie. Voor veel gemeenten is en blijft dit een hoofdpijndossier. Zeker gezien de grote tekorten op het gebied van Wmo en Jeugd bij gemeenten.

Tijdrovende klus

Vrijwel het gehele traject – van aanvraag tot aan de levering van zorg – rondom de Wmo en de Jeugdwet kan een gemeente via onze oplossing Producten en Diensten Catalogus (PDC) vrij eenvoudig beheren. Lost Lemon zorgt namens de gemeente voor beveiligd digitaal berichtenverkeer met de zorgaanbieders. Hierdoor vindt er een snelle en soepele informatieoverdracht plaats, wat zich uiteindelijk vertaalt in minder administratieve lasten. Alleen de financiële afhandeling tussen gemeente en zorgaanbieder is vaak nog een tijdrovende klus en niet altijd even transparant. Ook dat kan slimmer en simpeler, dachten we bij Lost Lemon.

Automatisch declareren en betalen

Er wordt qua declaratie en facturatie tussen gemeente en zorgaanbieders al steeds meer gestandaardiseerd. Denk aan de Standaard Administratieprotocollen (SAP) die als doel hebben het verlagen van vermijdbare administratieve lasten, en de landelijke iStandaarden iWmo en iJw. Per 1 januari 2021 wordt alweer versie 3.0 van de iWmo en iJw van kracht, hiervoor zijn we binnen Lost Lemon druk bezig met de voorbereidingen.

Ook is het systeem van ‘uurtje factuurtje’ vervangen door een nieuw model. Als de zorgaanvraag eenmaal is toegekend kan de zorgaanbieder, op de dag dat daadwerkelijk met de zorg wordt gestart, bij de gemeente een factuur indienen voor 70% van het totale budget dat beschikbaar is; de resterende 30% kan worden gedeclareerd als het zorgtraject succesvol is afgerond. En dat werk – declareren en betalen van gecontracteerde zorg – kan ook via de PDC automatisch worden afgehandeld. Dat scheelt tijd én fouten.

Hoe werkt outputgericht financieren?

De zorgaanbieder dient de declaratie in via het berichtenverkeer. Bij de verwerking van de declaratie of factuur vindt een groot deel van de controles geautomatiseerd plaats op basis van de gegevens die binnen de PDC zijn geregistreerd (toewijzingen, producten, tarieven etc.). De declaratie/factuurberichten worden op regelniveau gecontroleerd. Worden ze goedgekeurd, dan volgen betalingen in de vorm van betaalopdrachten. Die kunnen leiden tot journaalbestanden die het mogelijk maken de uitgaven in het financiële systeem van de gemeente op te nemen. De gemeente heeft met dit systeem beter inzicht in de geldstromen; er is immers real time informatie beschikbaar over de bestedingen. Zo kan, als dat nodig is, ook eerder worden bijgestuurd.

Onze partner: de gemeente Leeuwarden

Lost Lemon heeft deze toepassing niet helemaal alleen ontwikkeld; dat gebeurde samen met onder meer de gemeente Leeuwarden. Deze voorloper is zeer tevreden met het resultaat. Zo zegt Eric Postma van de gemeente Leeuwarden, die ook de backoffice van 16 regiogemeenten uitvoert: “Door het nieuwe model is de administratielast zowel bij de gemeente als de zorgaanbieder afgenomen; dit resulteert in korte betaaltermijn en meer focus op regie en de behaalde resultaten.”

Op basis van de successen die zijn geboekt, is een aantal andere gemeenten samen met Lost Lemon aan het kijken hoe zij kunnen aansluiten.

Meer regie voor de burger

Bij Lost Lemon zit maatschappelijke betrokkenheid in ons DNA. Dan zal het niet verbazen dat wij voorstander zijn van meer regie van de burger over zijn eigen situatie. Als het gaat om Wmo en Jeugdzorg pleiten wij voor meer keuzevrijheid van de burger bij het kiezen van een zorgaanbieder.

Verder vinden wij dat het kostenplaatje transparant moet zijn, dus ook inzichtelijk voor de burger. Als gemeente zou je bij een bepaalde zorgvraag in Mijn GemeentePortaal (MGP) een overzicht kunnen tonen van de beschikbare producten/diensten en de zorgaanbieders die de specifieke zorg leveren. En als je de declaraties toegankelijk maakt voor de gebruiker, dan krijgt die meer inzicht in de kosten van de aan hem verleende zorg. Zo geef je de burger meer regie over zijn eigen situatie.

Meer weten?

Wil je weten hoe Lost Lemon jouw gemeente kan helpen met outputgericht financieren? Of heb je andere vragen? Neem dan contact met ons op.