18 mei 2021

De gemeente Zoetermeer zet zich in voor toegankelijke digitale interactie met haar inwoners in het sociaal domein. De focus voor Zoetermeer ligt daarbij in eerste instantie op het snel en soepel aanvragen van uitkeringen en het digitaal doorgeven van inkomsten. Om dit te realiseren heeft Zoetermeer gekozen voor Mijn Gemeenteportaal, het burgerportaal sociaal domein van Lost Lemon.

Contact met de inwoner

Om het contact met de inwoner te onderhouden wordt gebruikgemaakt van Mijn GemeentePortaal (MGP). Dit is het instrument bij uitstek voor de gemeente om haar inwoners meer te betrekken en meer regie te geven. Zo kan de inwoner via MGP rechtstreeks digitaal contact opnemen met de contactpersoon bij de gemeente. Via dit burgerportaal worden in Zoetermeer straks uitkeringsgegevens, de status van de aanvraag en overige documenten gedeeld, waaronder de maandelijkse inkomensverklaring.

Aanvragen van uitkeringen

Digitale formulieren worden steeds belangrijker in de interactie tussen gemeenten en hun inwoners. De inwoners van Zoetermeer kunnen straks een uitkering aanvragen via de Toolkit E-formulieren. Daardoor wordt dienstverlening automatisch opgestart en kunnen aanvragen snel en efficiënt worden afgehandeld. De Toolkit houdt ook rekening met het verschil in (digitale) vaardigheden van de inwoners. En, last but not least, de Toolkit is een open-source product dat voldoet aan alle overheidsstandaarden.

Toetsen van de aanvraag

De gemeente Zoetermeer gaat de MensCentraal Suite inzetten voor het toetsen van de aanvraag. De volledigheidscontrole vindt plaats in de regiemodule van onze MensCentraal Suite, waarna het toekenningsproces in de back-office wordt uitgevoerd en alle documenten met de juiste labels in het zaaksysteem worden geplaatst.

Aan de slag

We zijn inmiddels druk bezig in Zoetermeer. En als het aan de gemeente ligt, haakt ook het werkbedrijf aan, waarmee de lijntjes tussen werkzoekenden en werkgevers korter worden. Al met al een mooi vooruitzicht voor alle betrokkenen: de professionals én de inwoners van Zoetermeer.

Meer weten?

Wil je meer weten over MensCentraal of Mijn GemeentePortaal? Of wil je weten wat Lost Lemon voor jouw organisatie kan betekenen? Neem contact met ons op.