7 september 2021

Per 1 januari 2022 vormen de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard de nieuwe gemeente Dijk en Waard. De nieuwe gemeente wil maximaal dienstverlenend gaan opereren. Zeker ook voor de klanten van Wmo en Jeugd. Om dit doel te bereiken gaat de nieuwe gemeente ook na de fusie werken met de frontoffice-applicatie MensCentraal van Lost Lemon.

De inwoner centraal

De gemeenteraden van Langedijk en Heerhugowaard hebben de visie voor het toekomstige gemeentelijke sociaal beleid voor gemeente Dijk en Waard al bepaald: de inwoner staat centraal en zijn/haar vraag is leidend. De nieuwe gemeente telt ruim 86.000 inwoners.
Bij het sociaal beleid gelden de volgende vier uitgangspunten:

  • Eigen kracht en zelfredzaamheid door samenwerking
  • Betaalbare en effectieve zorg en ondersteuning
  • Iedereen doet mee naar vermogen en
  • Elke inwoner is uniek. Er wordt ingezet op ontwikkeling, kansen en talenten van inwoners.
    Hierbij is ruimte voor maatwerk en persoonlijke aandacht.

Dit betekent ook dat in de nieuwe gemeente minder vanuit zorgaanbod wordt gewerkt, maar samen met inwoners en hun netwerk gezocht naar de beste oplossing. Zo kan sneller de juiste zorg worden geleverd, waardoor de zorg ook betaalbaar blijft.

Wmo en Jeugd

De gemeente Heerhugowaard voert haar taken rond Wmo en Jeugd al langer uit met MensCentraal; de gemeente Langedijk deed dat met de taken rond Jeugd. De nieuwe gemeente Dijk en Waard gaat zowel de uitvoering van de taken rond Wmo als Jeugd in MensCentraal doen.

Ervaring met ingewikkelde processen

Elke gemeente heeft haar eigen manier van werken en het integreren van die verschillende werkwijzen in één systeem is een kolfje naar de hand van de implementatieconsultants van Lost Lemon. Zij beschikken over de technische kennis, zijn bekend met het sociaal domein én hebben ervaring met deze ingewikkelde processen. Voor Lost Lemon staat de mens centraal, de inwoners van de nieuwe gemeente maar ook de gebruikers die met onze systemen werken.

Klantvriendelijk, begrijpelijk en toegankelijk

Ook de keuze van de gemeente in wording Dijk en Waard om ‘maximaal dienstverlenend’ te zijn, sluit helemaal aan bij de visie van Lost Lemon: (digitale) communicatie met de burger moet klantgericht zijn en voor iedereen toegankelijk en begrijpelijk. Zo brengen we samen de inclusieve samenleving een stapje dichterbij.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie op de webpagina van MensCentraal. Wil je weten wat Lost Lemon voor jouw organisatie kan betekenen? Neem contact met ons op.