28 april 2021

MensCentraal, onze regie-oplossing voor het sociaal domein, is nóg efficiënter en gebruiksvriendelijker gemaakt. Release 5.2 bevat aangepaste functionaliteiten voor zowel beheerders als gebruikers. Door met hen in gesprek te gaan én te blijven, werkt Lost Lemon continu aan verbeteringen. Zo zorgen we er samen voor dat iedereen optimaal wordt ondersteund.

Vereenvoudigde workflow

Met deze nieuwe release zijn de bestaande functionaliteiten uitgebreid en visueel aangepast. Ook zijn opties toegevoegd of uitgebreid. Gemeenten kunnen nu kiezen voor een vereenvoudigde workflow als ze niet volgens het ‘twee-paar-ogen-principe’ werken. Hierdoor wordt het werkproces versimpeld en versneld.

Beter inzicht in voortgang

Ook zijn er meer mogelijkheden voor het geven van scores op het gebied van leefdomeinen en doelen; zo is een score toegevoegd vanuit het perspectief van de klant. Deze aanpassingen geven beter inzicht in de voortgang van de klant: we kunnen vaststellen hoe de klant zijn situatie waardeert en vastleggen wat het verschil is tussen de score die de klant en de gemeente geeft. Ook kunnen gemeenten de voortgang per doel of leefdomein monitoren.

Notities uitlichten

Een andere belangrijke update is het uitlichten van een notitie op de klantpagina of groepspagina; deze wordt niet langer geplaatst onder de functionaliteit veiligheidsrisico. Vanaf nu kun je collega’s attenderen op een klantsituatie door een notitie op de klantpagina uit te lichten. Zo zorgen we ervoor dat jouw collega’s snel en via de juiste weg worden gewezen op urgente zaken bij de klant.

Meer weten?

Wil je weten wat deze release van onze regie-applicatie MensCentraal nog meer aan gebruiksgemak biedt? Of wil je meer informatie over MensCentraal? Neem dan contact met ons op.