18 mei 2020

Vandaag, maandag 18 mei 2020, is in de gemeente Maastricht het digitale formulier live gegaan waarmee ook voor grenswerkers de ‘Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers’ (Tozo) toegankelijk is geworden. Lost Lemon heeft het formulier in nog geen week gebouwd en getest. Natuurlijk staan we paraat om de livegang waar nodig te begeleiden.

Begin mei kreeg de gemeente Maastricht het verzoek om voor heel Nederland bepaalde Tozo-dienstverlening aan grenswerkers te organiseren en leveren. De gemeente vroeg daarop Lost Lemon om een digitaal formulier te ontwikkelen voor zelfstandig ondernemers die in de EU, EER of Zwitserland wonen en een bedrijf in Nederland hebben én die door de corona-crisis in liquiditeitsproblemen zijn gekomen. Als de ondernemer ook premieplichtig is in Nederland, kan hij met dit formulier een aanvraag doen voor een ‘Lening bedrijfskapitaal Tozo’. De gemeente Maastricht gaat deze aanvragen voor alle Nederlandse gemeenten afhandelen.

Koppeling aan Toolkit E-formulieren

Lost Lemon heeft het formulier niet alleen gebouwd, maar ook gekoppeld aan de Toolkit E-formulieren waar veel gemeenten − waaronder Maastricht − al mee werken. Deze Toolkit E-formulieren biedt gemeenten de mogelijkheid gemakkelijk zelf slimme digitale formulieren te ontwikkelen, die online kunnen worden ingevuld en verstuurd. Een formulier kan gekoppeld worden aan DigiD, eHerkenning, eIDAS of aan een online betaalsysteem.

Koppeling met back-office en Tozo Lemon Kit

Eerder realiseerden we al binnen slechts enkele uren een koppeling tussen de backoffice-applicatie van Maastricht en de Toolkit E-formulieren om automatische verwerking mogelijk te maken. Daarmee was een mooie basis gecreëerd voor het afhandelen van de Tozo-regelingen.

Ook bouwden we in maart de Tozo Lemon Kit, waarmee gemeenten in Nederland woonachtige zelfstandig ondernemers met liquiditeitsproblemen als gevolg van de corona-crisis kunnen helpen.

Meer weten?

Wil je meer weten over onze Tozo-dienstverlening of over de Toolkit E-formulieren? Of heb je andere wensen? Neem dan contact met ons op. Samen staan we sterker.