10 december 2020

Gemeenten staan al langer voor hoge kosten en nu de corona-crisis tot extra uitgaven heeft geleid, is de urgentie voor kostenbeheersing nog groter geworden. Zo ook voor de gemeente Leeuwarden.

Jeugd en Wmo

De uitgaven voor Jeugd en Wmo drukken bij veel gemeenten zwaar op de begroting. Er wordt van alles gedaan om de nodige zorg te kunnen blijven bieden. Denk aan efficiency op het gebied van instroom, doorstroom en uitstroom, preventie- / voorliggende voorzieningen, zorginkoop, organisatie, bekostigingssystematiek en subsidies.

Kostenbeheersing via huisartsen

De gemeente Leeuwarden heeft zich gerealiseerd dat samenwerking met de huisarts, andere zorgverleners en zorginstellingen cruciaal is om haar taak rond Jeugd en Wmo goed te kunnen vervullen. Daarom heeft Leeuwarden Lost Lemon ingeschakeld. Wij hebben daarop samen met het ZorgDomein, dat de huisartsencommunicatie verzorgt, een interactie gecreëerd die zorgt voor meer grip op het toewijzen van een zorgverlener. En daarmee voor kostenbeheersing.

Voorheen verwees de huisarts door naar de zorgverlener, waarna deze vrij kon declareren. Nu koopt de gemeente in en kan de huisarts via het systeem ZorgDomein de jonge patiënt direct verwijzen naar het gemeentelijke Jeugd Expertteam. In dat systeem ziet de huisarts een overzicht van de producten die hij/zij via de gemeente Leeuwarden kan aanbieden. Zo verloopt de doorverwijzing van jongeren door de huisarts nu, volledig geautomatiseerd, via de gemeente. Deze nieuwe elektronische doorverwijzing is veilig opgezet en door de koppeling van het huisartsensysteem met dat van de gemeente is het proces een stuk efficiënter geworden.

MensCentraal

Het afspraakverzoek en product worden vervolgens automatisch verstuurd door de huisarts via hun systeem ZorgDomein en binnen MensCentraal wordt een zaak aangemaakt. Afhankelijk van het type doorverwijzing wordt er door de professional contact opgenomen met jeugdige en gezin of wordt er direct een verwijzing geregeld. Vanuit MensCentraal kan een terugmelding aan de huisarts worden geregeld, zodat deze in zijn ZorgDomein-scherm kan zien dat de jongere is verwezen.

Betaalbare zorg

Om jeugdzorg betaalbaar te kunnen aanbieden, beschikken veel gemeenten over sociale wijkteams of een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Huisartsen weten nu, via Lost Lemon en ZorgDomein, die gemeentelijke jeugdzorg te vinden. Dat betekent dat de huisartsen veel minder vaak direct verwijzen naar tweedelijns jeugdzorg.

Extra voordelen

Deze dienstverlening biedt nog veel meer voordelen:

  • het complete gemeentelijke aanbod aan jeugdzorg is in beeld bij vrijwel alle huisartsen;
  • de huisarts verwijst snel en foutloos naar sociale wijkteams of het CJG;
  • de dialoog met de huisarts is makkelijk en efficiënt;
  • er is direct helder inzicht in het zorgtraject van het kind;
  • sociale wijkteams en CJG werken beter én efficiënter;
  • gegarandeerd veilige communicatie met (jeugd)zorgverleners.

Meer grip op de kosten

Door deze koppeling kan de gemeente Leeuwarden optimaal profiteren van de collectieve zorginkoop. Er is namelijk direct zicht op hoe vaak en welk type zorg de diverse huisartsen aanvragen. De gemeente houdt zo meer grip op de kosten (kostenbeheersing) en bovendien meer inzicht in de te verwachte uitgaven voor de Jeugdzorg. De gemeente Leeuwarden is zeer tevreden met het resultaat.

“De digitale koppeling met het huisartsendomein helpt onze huisartsen het gemeentelijke jeugdteam te vinden, zodat ze minder snel verwijzen naar tweedelijns jeugdzorg. Op deze manier hebben wij als gemeente meer grip op onze kosten.”

Sytze van der Meer,
Information Advisor gemeente Leeuwarden

Meer weten?

Wil je meer weten over deze koppeling? Of ben je benieuwd wat Lost Lemon voor jouw organisatie kan betekenen op het gebied van kostenbeheersing? Neem dan contact met ons op.