16 maart 2022

Werkgevers kunnen bij de gemeente loonkostensubsidie (LKS) en andere regelingen aanvragen voor werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hoe maak je dat aanvragen en het afhandelen van die aanvraag door de gemeente zo eenvoudig mogelijk voor de werkgevers? Met die vraag kwam de gemeente Den Haag. De oplossing kwam van Lost Lemon met haar MensCentraal Suite.

Stimulans voor sociale werkgevers

De loonkostensubsidie kan worden aangevraagd voor werknemers met een arbeidsbeperking ⎼ zij vallen onder de Wet Banenafspraak en Beschut werk ⎼ maar ook voor mensen die om andere redenen een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Voor die laatste groep zijn er eenmalige subsidieregelingen als de STiP-baan (Sociaal Traject in Perspectief), de Werkgeverscheque, de Jobcoach-cheque en de Leerwerkcheque.

Bedrijvenportaal

Lost Lemon heeft voor de gemeente Den Haag haar bedrijvenportaal doorontwikkeld, waar werkgevers die beschikken over eHerkenning hun LKS-aanvragen kunnen indienen. Via het bedrijvenportaal, dat net zoals het burgerportaal (Mijn GemeentePortaal) deel uitmaakt van de MensCentraal Suite, wordt de subsidie-aanvraag automatisch in behandeling genomen en verwerkt. Het complete proces ⎼ tot en met de maandelijkse uitbetaling aan de werkgever ⎼ wordt ondersteund. Ook de processen rond een eenmalige subsidie-aanvraag wordt volledig in MensCentraal afgehandeld.

Loonkostensubsidie in de gemeente Den Haag

De gemeente Den Haag verwerkt jaarlijks vele honderden nieuwe LKS-aanvragen. Daarnaast zijn er verlengingen, tussentijdse wijzigingen/aanpassingen en beëindigingen. En dan zijn er nog de andere, eenmalige, subsidieaanvragen van werkgevers (voor de Werkgeverscheque, de Jobcoach-cheque, de Leerwerkcheque en de STiP-baan).

Loonwaardemeting

Voor het merendeel van de regelingen moet een loonwaardemeting worden uitgevoerd. De mate van inzetbaarheid en/of productiviteit van de medewerker is bepalend voor de loonwaarde; hoe lager de loonwaarde, des te hoger de subsidie die de werkgever ontvangt.

In Den Haag is de kick-off inmiddels achter de rug en we gaan met behulp van inhoudelijke sessies een vliegende start maken met de realisatie.

Meer weten?

Wil je weten hoe jouw gemeente de taken rond de LKS eenvoudiger kan uitvoeren? Of ben je benieuwd wat Lost Lemon verder voor jouw organisatie kan betekenen? Neem contact met ons op.