17 augustus 2020

De scholen in de regio Noord zijn weer begonnen en ook voor de rest van Nederland zit de zomervakantie er binnenkort op. Vanaf dit schooljaar (2020/2021) wordt een nieuwe voorziening van kracht: de Voorziening Vroegtijdig Aanmelden (VVA) gaat op 1 september live. Deze voorziening komt voort uit de wet ‘Aanmelddatum en Toelatingsrecht mbo’ en heeft tot doel de leerlingen die van het vmbo naar het mbo gaan doorstromen in kaart te brengen; dit om te voorkomen dat er leerlingen uitvallen in deze overstap.

Signalen

Scholen in het voortgezet onderwijs gaan signalen sturen over leerlingen van wie ze verwachten dat ze de overstap naar het mbo gaan maken en mbo’s gaan signalen sturen over de leerlingen over wie zij een aanmelding hebben ontvangen. Een vmbo-leerling die wil doorstromen, moet zich uiterlijk op 1 maart hebben aangemeld bij een mbo-opleiding. Als dat dan niet is gebeurd, ontvangt de gemeente dankzij de VVA een signaal. Zo kan de gemeente in actie komen om de leerling te stimuleren zich alsnog aan te melden voor een vervolgopleiding.

Niet buiten de boot vallen

Hoewel gemeenten pas op 1 maart zulke signalen ontvangen, lijkt het ons verstandig zo snel mogelijk op deze VVA aan te sluiten. Dan weet je als gemeente tenminste zeker dat het niet te lang in de la met ‘to do-klussen’ blijft liggen, wat er weer toe kan leiden dat er veelbelovende leerlingen buiten de boot vallen. Aansluiten bij deze VVA kan eenvoudig via LeerSaam; deze leerplichtapplicatie van Lost Lemon is er al helemaal klaar voor.

Meer weten?

Wil je meer weten over hoe LeerSaam kan worden ingezet voor de VVA of welke andere mogelijkheden deze applicatie biedt? Neem dan contact met ons op.