7 april 2022

Op dinsdag 29 maart was het dan eindelijk zover: de NVSI Inspiratiedag. Nieuwe innovaties, het delen van kennis en inspireren, daar ging het om. Professionals van gemeenten en uitvoeringsorganisaties in het sociaal domein doken in diverse workshops en inspiratiesessies in thema’s als jongeren, schuldhulpverlening, werk, participatie en kostenbeheersing. Veel nieuwe initiatieven en ideeën werden gepresenteerd. Ook vanuit Lost Lemon een terugblik op de daadwerkelijk inspirerende dag.

Leren van elkaar

Sinds 24 maart telt Nederland – door de fusie van de gemeente Weesp met de gemeente Amsterdam – 344 gemeenten. Daarnaast kent Nederland vele uitvoeringsorganisaties. Elke gemeente geeft met haar partners een eigen invulling aan de uitvoering van haar taken in het sociaal domein. En elke gemeente staat voor andere accenten in vergelijkbare sociaal-maatschappelijke uitdagingen. Door met elkaar samen te werken, kennis te delen en elkaar te inspireren, kunnen we van elkaar leren. We kunnen samen optrekken bij de ontwikkeling van nieuwe innovaties of een nieuwe aanpak met elkaar delen. Zo hoeft het wiel niet telkens opnieuw te worden uitgevonden en komen we op een efficiëntere manier tot praktische en werkende oplossingen. De NVSI heeft een rol in het faciliteren van een moment en plek waarop we die ideeën, ontwikkelingen en visies met elkaar kunnen delen. Dinsdag 29 maart was de eerste editie van de NVSI Inspiratiedag. Het werd een dag vol van frisse ideeën. De reacties waren lovend en er wordt zelfs al gesproken over een volgende inspiratiedag!

Van een taakgerichte naar doelgerichte aanpak

Als leverend partner van de NVSI verzorgde Lost Lemon op de NVSI Inspiratiedag een viertal workshops en inspiratiesessies. Een van de terugkerende thema’s was het vraagstuk: Wat is ervoor nodig om van een taakgerichte naar een doelgerichte aanpak te komen? Zodat je met de juiste profilering, instrumenten en werkwijze als gemeente of uitvoeringsorganisatie niet alleen efficiënter kunt werken, maar ook en vooral de doelgroep écht verder kunt helpen.

Werken aan werk (en participatie)
In de workshop ‘Werken aan werk’ – gegeven door business consultant Nienke Rodenhuis en implementatie-consultant Tobie van Rees; beiden van Lost Lemon – deelden we onze visie hoe je met een gedifferentieerde aanpak een stap kunt zetten naar een maximaal participerende beroepsbevolking en minder onvervulde vacatures. Kies ervoor burgers te profileren op zowel harde en zachte kenmerken, maar vooral ook op belemmeringen, motivatie en houding. Deze profilering vormt de basis voor een gesegmenteerde aanpak voor diverse klantgroepen.

Tijd voor een Jongerenloket 2.0?
Veel gemeenten kennen een jongerenloket; maar meestal zijn daar alleen de domeinen onderwijs, werk en inkomen vertegenwoordigd. Dit terwijl de groep kwetsbare jongeren vaak te maken heeft met gestapelde problemen uit meerdere domeinen. Problemen die in elkaar grijpen en vragen om een integrale aanpak. Thijs Duysens (consultant Jeugd & Onderwijs en ervaringsdeskundige vanuit zijn werk voor de gemeente Purmerend) en Ralph Backx (implementatie-consultant) van Lost Lemon gingen met deelnemers aan de NVSI Inspiratiedag op zoek naar de hobbels die een bredere, holistische aanpak in de weg staan. De komende tijd gaan zij in gesprek met gemeenten en uitvoeringsorganisaties om deze visie handen en voeten te geven. Er is nog ruimte voor meer gemeenten. Heb je interesse? Neem dan contact met ons op.

Foto: Tijdens de sessie ‘Tijd voor een Jongerenloket 2.0?’ werden de deelnemers meegenomen in de casus van Gijs. Deze casus stelden we samen met de gemeente Urk op.

Nieuwe toepassingen

Kostenbeheersing met een huisartsenkoppeling
Er was ook veel ruimte om nieuwe toepassingen met elkaar te delen. Zo namen Sytze van der Meer van de gemeente Leeuwarden en Johan van der Waal van Lost Lemon deelnemers mee in de mogelijkheden om zowel de kwaliteit op peil te krijgen als de kosten van Jeugd en Wmo onder controle te houden. Bijzondere aandacht was er voor de huisartsenkoppeling die Leeuwarden samen met de NVSI, Lost Lemon en ZorgDomein heeft gecreëerd.

Huisartsen in de gemeente Leeuwarden gebruiken ZorgDomein voor onder andere hun doorverwijzingen van jeugdigen. Door de koppeling met MensCentraal kan de huisarts de jonge patiënt direct verwijzen naar het gemeentelijke Jeugd Expertteam. De doorverwijzing verloopt hierdoor, volledig geautomatiseerd, via de gemeente. In de praktijk betekent dit onder andere dat huisartsen veel minder vaak direct verwijzen naar tweedelijns jeugdzorg. En dankzij de koppeling kan Leeuwarden optimaal profiteren van de collectieve zorginkoop. Er is namelijk direct zicht op hoe vaak en welk type zorg huisartsen aanvragen. De gemeente houdt zo meer grip op de kosten en krijgt bovendien meer inzicht in de te verwachte uitgaven voor de Jeugdzorg.

Rechtmatigheid zonder handjes
Op 1 maart 2022 is de nieuwe Subsidieregeling STAP-budget (Stimulans Arbeidsmarktpositie) ingegaan. De STAP-regeling wordt ondersteund door de MensCentraal Suite. Met een informatie-, burger- en een leveranciersportaal en – heel belangrijk – met een bijna volledig geautomatiseerde aanvraagafhandeling. Zonder menselijke interventie rechtmatigheid bepalen, geautomatiseerde zaakovergangen, het genereren van beschikkingen en overdracht naar externe systemen. In de informatiesessie ‘Rechtmatigheid zonder handjes’ – gegeven door Jeroen de Ruig en Delphine Meertens, beiden als consultants van Lost Lemon betrokken bij UWV STAP – werden deelnemers meegenomen naar de ‘achterkant’ van UWV STAP. Diverse nieuwe toepassingen die gemeenten kunnen inzetten in MensCentraal en het burger- en bedrijvenportaal van Mijn GemeentePortaal (MGP) passeerden de revue. Benieuwd welke dit waren? Bekijk het overzicht met functionaliteiten.

Foto: Delphine en Jeroen namen deelnemers mee in de techniek achter UWV STAP.

Over de NVSI

Hoe zorg je ervoor dat meerdere organisaties die hulp en ondersteuning bieden aan hetzelfde gezin hun kennis en inzichten goed en eenvoudig kunnen uitwisselen? Hoe voorkom je dat geldzorgen uitgroeien tot problematische schulden? En hoe zorg je ervoor dat in deeltijd werken loont voor mensen met een uitkering? Complexe maatschappelijke kwesties die vragen om dwarse oplossingen en échte, toepasbare innovatie. Om tot die innovatieve oplossingen te komen, is samenwerking tussen partijen die zich dagelijks met deze vraagstukken bezighouden essentieel: gemeenten, sociaal ondernemers, ontwikkelaars, overheidsinstellingen, maatschappelijke organisaties en kennisinstituten. De Nederlandse Vereniging van Sociale Innovatie (NVSI) verbindt deze organisaties. Dit doet zij door diverse regie- en werkgroepen en Change Advisory Boards (CAB) te organiseren, maar ook met bijeenkomsten als de NVSI Inspiratiedag.

De presentaties terugkijken?

Was je bij de NVSI Inspiratiedag en wil je graag de presentaties terugkijken? Of ben je benieuwd naar wat er in hoofdlijnen aan bod is gekomen? Binnenkort vind je op de website van de NVSI een overzicht met de presentaties en overige documenten die tijdens de dag zijn gedeeld. De presentaties van Lost Lemon kun je tot die tijd alvast via deze website bekijken en/of downloaden.

Meer weten of meedenken?

Wil je met ons in gesprek over de jongerenaanpak of de visie op werk en participatie? Of wil je meer weten over de andere onderwerpen die Lost Lemon heeft gepresenteerd tijdens de NVSI Inspiratiedag? We nodigen je graag uit voor een kop koffie of thee. Een vrijblijvende demo is uiteraard ook mogelijk.

Daarnaast zijn we benieuwd of je interesse hebt in een webinar over een van de bovengenoemde onderwerpen. Of ken je collega’s die dit wellicht interessant vinden? Dan horen we het graag.