15 februari 2022

Het Inlichtingenbureau fungeert als digitaal informatieknooppunt voor gemeenten. Jaarlijks wisselt het Inlichtingenbureau gegevens uit tussen gemeenten en overheidsinstanties, die informatie geven over zorg, onderwijs en uitkeringen. Betrouwbaarheid, snelheid en flexibiliteit zijn hierbij essentieel. En juist om deze aspecten ook technisch te kunnen borgen heeft het Inlichtingenbureau na een aanbestedingstraject de ESB Connect van Lost Lemon gekozen als haar Digikoppeling-oplossing.

Diana Koppenol (partner Lost Lemon) en Peter Jansz (algemeen directeur Inlichtingenbureau)

De samenwerking tussen het Inlichtingenbureau en Lost Lemon is voor minimaal 3 jaar. Het Inlichtingenbureau zet Connect in voor alle iJw- en iWmo-berichten tussen gemeenten, SVB, CAK en zorgaanbieders, maar ook voor al het berichtenverkeer van gemeenten rond voortijdig schoolverlaters. Daarnaast faciliteert Connect het DKD-berichtenverkeer waarmee gemeenten hun uitwisselingen in het kader van de Participatiewet uitvoeren.

Lost Lemon

Lost Lemon is de leverancier van Connect. Als Haarlems sociaal-maatschappelijk ict-bedrijf leveren we software en advies- en onderzoeksdiensten aan meer dan 100 gemeenten, maar ook aan ZBO’s, zorgpartijen en ministeries.

Voor de wetten waar het Inlichtingenbureau Connect inzet biedt Lost Lemon ook gemeenten al meerdere applicaties aan. De PDC voor de backoffice-processen van onder meer Jeugdwet, Wmo en inkomensondersteuning. MensCentraal als regiesysteem voor Werk, Inkomen, Jeugd, Wmo, schuldhulpverlening, inburgering en huisvesting. Daarnaast bestaat de Suite van Lost Lemon uit een Burgerportaal, een Bedrijvenportaal, de onderwijsmodule LeerSaam voor alle wettelijke onderwijstaken en de Toolkit E-formulieren.

Connect

Connect is een volledige ESB – een manier om systemen met elkaar samen te laten gaan – die ook al vele gemeenten ondersteunt bij binnengemeentelijk berichtenverkeer en berichtenverkeer tussen gemeenten en andere organisaties. Hoewel voor sommige gemeenten Connect nog een onbekende is omdat het oorspronkelijk niet als los product werd verkocht, krijgt Lost Lemon steeds vaker erkenning voor haar bijzondere ESB-oplossing.

Digikoppeling-oplossing

Het Inlichtingenbureau kiest voor Connect omdat deze Digikoppeling-oplossing haar berichtenverkeer veiliger (minder connecties met het internet), voordeliger (minder beheer) en met een hoog serviceniveau ondersteunt. Daarbij biedt Connect alle benodigde inzichten om het berichtenverkeer te monitoren en managen.

De samenwerking richt zich in eerste instantie op de genoemde berichtenstromen maar het Inlichtingenbureau bereidt zich al voor op diverse nieuwe berichtenstromen waarmee haar organisatie gemeenten in hun wettelijke en maatschappelijke taken wil ondersteunen. Ook hiervoor heeft het Inlichtingenbureau juist voor Connect gekozen. De Digikoppeling-oplossing is dusdanig flexibel opgebouwd dat het Inlichtingenbureau nieuwe berichtenstromen zonder ontwikkelwerk kan toevoegen. Zelfstandig of met behulp van haar partner Lost Lemon als specifieke technische kennis gewenst is.

Meer weten?

Wil je meer weten over Connect? Of wil je weten wat Lost Lemon voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan contact met ons op.