29 juni 2021

De gemeente Heerenveen werkt tegenwoordig met MensCentraal en Mijn GemeentePortaal (MGP). De keuze voor deze systemen van Lost Lemon kwam voort uit de behoefte medewerkers een beter overzicht te geven van hun werkzaamheden, vooral de professionals die zich bezighouden met Jeugd en Gezin. Daarnaast wilde Heerenveen de burgers meer regie geven over hun eigen traject. En MGP is daarvoor een ideaal instrument.

Overzicht in één oogopslag

Heerenveen wil dat iedere professional rond Jeugd en Gezin snel kan zien welke acties hij/zij in de komende drie maanden moet ondernemen. Eenduidig, volledig en op één plaats. Het dashboard in MensCentraal biedt dat overzicht, via tegels die alle informatie overzichtelijk presenteren. De tegels tonen bij welke klant nu actie nodig is, wat de openstaande acties en reageerdata zijn en welke aantekeningen de medewerker heeft gemaakt. Ook is zichtbaar hoeveel en welke dossiers de professional onder zijn/haar hoede heeft.

Winstpunten voor de medewerkers

De medewerkers van het Team Jeugd en Gezin werken graag met het nieuwe systeem MensCentraal. Een van hen, Marald Timmer, vertelt waarom: “Het is handig om in één oogopslag te kunnen zien in welke zaakstap (fase) een zaak (dossier) zich bevindt. En we hebben de noodzakelijke controles makkelijk in de zaakstappen van een zaaktype kunnen bouwen.” Timmer noemt nog een ander winstpunt: “Door gebruik te maken van verschillende rollen, kunnen we nu de conclusie van een multidisciplinair overleg gemakkelijk registreren en terugvinden.”

Meer regie voor de burger

MGP is het instrument bij uitstek voor de gemeente om haar inwoners meer te betrekken en meer regie te geven. De inwoner kan in MGP rechtstreeks digitaal contact opnemen met de contactpersoon bij de gemeente. Ook geeft MGP de inwoner inzicht in zijn dossier, waar hij kan zien welke aanvragen er lopen en wat de status van de aanvragen is. Verder is terug te vinden welke afspraken er zijn gemaakt en welke contactmomenten er zijn geweest. Kortom: de Heerenveners hebben meer regie gekregen.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie op de webpagina’s van MensCentraal of Mijn GemeentePortaal. Wil je weten wat Lost Lemon voor jouw organisatie kan betekenen? Neem contact met ons op.