24 juni 2021

De overheid heeft de plicht én de wens om alle inwoners te informeren. Toch blijkt het voor 20 procent van de Nederlanders lastig (online) de weg naar de juiste informatie te vinden. Vooral de kwetsbare doelgroepen zijn moeilijk bereikbaar voor de overheid. Inclusief onderzoek draagt bij aan inclusieve communicatie en inclusieve dienstverlening. Lost Lemon helpt de overheid bij het opzetten en uitvoeren van inclusieve onderzoeken.

Volwaardig kunnen meedoen

Als je iedereen volwaardig wilt laten meedoen aan de samenleving, moet je er als overheid voor zorgen dat je iedereen goed informeert. En om te weten of informatievoorziening en dienstverlening ook daadwerkelijk aansluit bij iedereen, is onderzoek nodig. Niet alleen onder de zelfredzame en digitaal vaardige Nederlanders, maar juist ook onder de kwetsbare doelgroepen. Denk aan mensen die een fysieke of mentale beperking hebben, laaggeletterden, moeilijk bereikbare doelgroepen en niet digitaal vaardigen.

De kennis gebundeld

Er wordt steeds meer onderzoek gedaan onder kwetsbare groepen, maar de kennis van hoe je op een inclusieve manier onderzoek doet, is nog erg versnipperd. Dienst Publiek en Communicatie van het ministerie van Algemene Zaken heeft daarom de beschikbare kennis gebundeld in de ‘Handreiking uitvoeren van inclusief onderzoek voor kwetsbare doelgroepen’. Lost Lemon-onderzoeker Jenny Wildenbos heeft daar een substantiële bijdrage aan geleverd, onder andere vanuit haar expertise in het bereiken van kwetsbare doelgroepen en met voorbeelden van inclusief testmateriaal. Daarbij spelen visuele middelen zoals praatplaten een belangrijke rol.

Lost Lemon ─ dat oog voor de kwetsbaren in haar sociaal dna heeft ─ is al jaren bezig met inclusief onderzoek onder kwetsbare doelgroepen. Dit is belegd bij het onderzoeksteam Lemon Lab, dat ervaring heeft met onderzoek naar het bereiken en passend ondersteunen van kwetsbare doelgroepen en het betrekken van doelgroepen (zij zijn tenslotte de gebruikers!) bij het ontwerpen van digitale (communicatie)diensten.

Tips en tricks inclusief onderzoek

De nu verschenen handreiking helpt bij het definiëren van de kwetsbare doelgroep die je wilt onderzoeken. Ook staan er praktische tips in voor diverse soorten onderzoek, werven van respondenten, testmateriaal, de onderzoeksruimte en het veldwerk.

Een praatplaat gemaakt door Lost Lemon voor de gemeente Den Haag. Klik op de afbeelding om te vergroten.

Meer weten?

Wil je meer weten over inclusief onderzoek door Lost Lemon? Of ben je benieuwd wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.