20 oktober 2022

Bescherming van gevoelige data is belangrijk voor gemeenten en hun inwoners. Je moet te allen tijde voorkomen dat privégegevens van inwoners op straat komen te liggen. Daarom breidt Lost Lemon haar certificaten voor kwaliteitsbeleid nog verder uit. Dat doen we met de ISO 27701-certificering. 

Externe audits

Om aan de ISO 27701-norm te voldoen, moet je aantonen dat je zowel de controle hebt over je rol als verwerker als die van verwerkingsverantwoordelijke. Het gaat dan bijvoorbeeld om het correct implementeren van privacybeleid en toepassing van de AVG in de organisatie en applicaties. Om dit te bereiken hebben we de afgelopen maanden meerdere externe audits gehad via LRQA. Na een intensieve periode van onderzoek heeft LRQA ons voorgedragen voor certificering. En we zijn er trots op dat het certificaat voor ISO 27701 aan ons is toegekend.

Gevoelige data goed geborgd

We gaan om met gevoelige data. Voor onze klanten, hun gebruikers en Lost Lemon is het belangrijk dat die goed beschermd is. Met de aanvullende ISO 27701-certificering tonen we aan dat Lost Lemon de bescherming van de privacy bij de verwerking van (persoons)gegevens en andere privacygevoelige informatie goed heeft geborgd.

Wereldwijde standaard

ISO 27701 is een norm die eisen stelt aan een Privacy Information Management System (PIMS). Hierbij draait het om een beheersingssysteem voor de bescherming van persoonsgegevens. Dit is een wereldwijde standaard. De norm is van toepassing op alle typen organisaties, ongeacht hun omvang. Zowel publieke als private ondernemingen, overheidsinstanties en non-profitorganisaties. Voor Lost Lemon betekent dit weer een uitbreiding van haar uitgebreide managementsysteem, dat bestaat uit certificaten voor kwaliteitsbeleid (ISO 9001), informatiebeveiliging (ISO 27001) en informatiebeveiliging in de zorg (NEN 7510).

Meer weten? 

Wil je meer weten over onze certificeringen voor kwaliteitsbeleid? Of wil je weten wat Lost Lemon voor jouw organisatie kan betekenen? We horen het graag! Neem hiervoor contact met ons op, dan hoor je snel van ons.