24 januari 2022

Op 1 januari jl. zijn de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk gefuseerd tot de nieuwe gemeente Dijk en Waard. Voor de fusie werkten beide gemeenten al met MensCentraal. Lost Lemon heeft voor de nieuwe gemeente de processen voor Jeugd vormgegeven en ingericht. Vanzelfsprekend is dat in nauwe samenwerking met de medewerkers gedaan. Kortom: Dijk en Waard kan nu ook de taken rond jeugdzorg in MensCentraal optimaal uitvoeren.

De vraag van de inwoner is leidend

De gemeenteraad van Dijk en Waard, een gemeente die ruim 86.000 inwoners telt, stelt nadrukkelijk de inwoners centraal in het gemeentelijk sociaal beleid: de vraag van de inwoner is leidend bij de uitvoering. De uitgangspunten laten geen ruimte voor twijfel over de intenties:

  • Eigen kracht en zelfredzaamheid door samenwerking
  • Betaalbare en effectieve zorg en ondersteuning
  • Iedereen doet mee naar vermogen
  • Elke inwoner is uniek

Er wordt ingezet op ontwikkeling, kansen en talenten van inwoners. Hierbij is ruimte voor maatwerk en persoonlijke aandacht. Dit betekent ook dat Dijk en Waard minder vanuit zorgaanbod werkt, maar juist samen met inwoners en hun netwerk naar de beste oplossing zoekt. Dat levert dubbele winst op: de juiste zorg kan sneller worden geleverd en de zorg blijft betaalbaar.

Vlekkeloze integratie

Nu heeft elke gemeente natuurlijk een eigen manier van werken. Het integreren van de verschillende werkwijzen in één systeem was een kolfje naar de hand van Lost Lemon. De combinatie van technische kennis, bekendheid met het sociaal domein én ervaring met deze ingewikkelde processen zorgden voor een vlekkeloze integratie. Bovendien staat ook voor Lost Lemon de mens centraal; en dan gaat het niet alleen om de inwoners, maar ook om de gebruikers die met onze systemen werken. We wensen Dijk en Waard heel veel succes!

Meer weten?

Wil je meer weten over MensCentraal? Of wat Lost Lemon voor jouw organisatie kan betekenen? Neem contact met ons op.