2 maart 2021

Naast het mooie Haarlem, waar het kantoor van Lost Lemon kantoor staat, ligt de groene gemeente Haarlemmermeer. Vanaf begin 2021 zetten we samen de schouders eronder om MensCentraal voor deze gemeente gereed te maken voor de toekomst. Samen gaan we ervoor zorgen dat de verschillende teams binnen de gemeente optimaal worden ondersteund voor de wettelijke taken Wmo-zorg (dagbesteding, begeleiding, kortdurend verblijf) en de Jeugdwet (vnl. Pgb, VOT en declaratieverwerking).

Klantreizen

Er ligt al veel aan procesbeschrijvingen. We gaan die werkwijze en inrichting optimaliseren. Daarvoor maken we gebruik van verschillende klantreizen. Het resultaat van deze klantreizen implementeren we in ons regiesysteem MensCentraal en in onze financiële applicatie: de Producten en Diensten Catalogus (PDC).

Winst voor Haarlemmermeer

Om steeds beter te kunnen werken, in aansluiting op de ambitie van de gemeente Haarlemmermeer ‘Koersvast, steeds beter’, is gekozen voor de doorontwikkeling van MensCentraal. Als de zaken en uitvoering beter op elkaar worden afgestemd, is de kans groot dat de administratieve last minder wordt. En dat ziet de gemeente als winst.

Toekomstgericht

Naast de wettelijke ondersteuning worden ook de WRV-voorzieningen Wmo ondergebracht in MensCentraal. Dit maakt het mogelijk om in de toekomst de leveranciers van de WRV-voorzieningen te laten aansluiten op het berichtenverkeer. En dat betekent weer efficiëntere afhandeling in één systeem, voor alle gebruikers van het totale Wmo-proces. Opnieuw: winst voor Haarlemmermeer.

Bij Lost Lemon zijn we enthousiast over deze hernieuwde samenwerking. Het is fijn om weer samen volop aan de slag te kunnen.

Meer weten?

Wil je meer weten over onze klantreizen? Ben je benieuwd naar de mogelijkheden van onze regie-applicatie MensCentraal of de PDC? Of wil je weten wat Lost Lemon voor jouw organisatie kan betekenen? Neem contact met ons op.