28 oktober 2021

Gemeente Den Haag is met haar 540.000 inwoners één van de G4-gemeenten (naast Amsterdam, Utrecht en Rotterdam) en stelt de burger centraal in haar dienstverlening. De Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten (SZW) van de gemeente helpt burgers onder meer bij begeleiding op weg naar werk. Om dat optimaal te kunnen doen, wil Den Haag de dienstverlening verbeteren. Lost Lemon gaat de gemeente hierbij ondersteunen.

Persoonlijke aandacht blijft belangrijk

De gemeente Den Haag heeft de ambitie om de dienstverlening aan de Haagse burgers te verbeteren. Dit wil zij doen door deze diensten zo snel, efficiënt en rechtmatig mogelijk te leveren en de burger daarbij optimaal te bedienen. De Haagse burger staat centraal door de dienstverlening integraal te benaderen en zo in te richten dat zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de leefwereld, gebeurtenissen en gegevens van de burger. De burger wordt meer zelf-service geboden en wordt in staat gesteld om zelf regie te kunnen voeren op zijn of haar ontwikkeling richting participatie in de maatschappij.

Samenwerken binnen complexe organisatie

De SZW is een complex geheel; het bestaat uit een aantal afdelingen (zoals Inkomensondersteuning en Financiële hulpverlening), die samenwerken met andere afdelingen en teams binnen de gemeente, bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs of zorg. Daarnaast zijn er externe partijen betrokken (zoals andere gemeenten, het UWV, werkgevers, vrijwilligersorganisaties en leveranciers). Nauwe en intensieve samenwerking met alle betrokken partijen is belangrijk om de dienstverlening zó te krijgen dat de burger optimaal kan worden geholpen. Daarom is het nodig om diensten en instrumenten te integreren, zodat de burger maar één keer zijn verhaal hoeft te doen, niet het gevoel krijgt van het kastje naar de muur te worden gestuurd en de dienstverlening van de gemeente als één geheel ervaart.

Hoe wil gemeente Den Haag dat gaan doen? De dienstverlening wordt toegankelijk en transparant gemaakt, bijvoorbeeld door het realiseren van gebruikersvriendelijke portalen voor burgers, professionals en samenwerkingspartners die met elkaar in verbinding staan. Het gaat dan om zo’n 33.000 burgers en om 1.000 SZW-professionals.

Kernsysteem Werk en Participatie

Lost Lemon gaat het zogeheten Kernsysteem Werk en Participatie (KWP) voor gemeente Den Haag realiseren. Dit systeem ondersteunt de professionals bij het uitvoeren van de Gemeentewet, de Participatiewet, de Wet Inburgering, de Kwalificatieplicht en de Wet Taaleis Participatiewet (die per 1 januari 2022 wordt ingevoerd). Lost Lemon levert daarvoor een SaaS-oplossing. Vanzelfsprekend zorgt Lost Lemon ⎼ als altijd in nauwe samenwerking met de gemeente ⎼ voor de inrichting, de implementatie, de migratie en de opleidingen.

Het officiële tekenmoment is geweest en we zijn al aan de slag; het is de bedoeling dat eind 2022 alle betrokken professionals en burgers met het nieuwe platform gaan werken.

Foto linksboven: Aansnijden taart door Fred Dukel, directeur SZW Gemeente Den Haag, en Diana Koppenol, partner Lost Lemon.

Foto onder, van links naar rechts: Roelof Davids, inkoopadviseur, Eric Paauwe, programmadirecteur ICT, Fred Dukel, directeur SZW, Ilse Menkhorst, domeinmanager instroom & arbeidsontwikkeling, Diana Koppenol, partner Lost Lemon, Marieke Stam, directeur Den Haag Werkt en Bas van Luxemburg, partner Lost Lemon.

Meer weten?

Wil je meer weten over het KWP of ben je benieuwd wat Lost Lemon voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan contact met ons op.