25 november 2020

Dat Lost Lemon zich sterk betrokken voelt bij maatschappelijke uitdagingen en in dat kader oplossingen zoekt en ontwikkelt, is bij velen wel bekend. Vooral kwetsbare groepen hebben onze aandacht. Voor hen is de digitale interactie met professionals binnen gemeenten en/of binnen de zorg vaak lastig. Daarom bedachten wij de Slimme Krabbelaar. Via dit digitale kanaal kunnen hulpzoekende inwoners of patiënten, op hun eigen manier en op een zelfgekozen moment communiceren met de professional of zorgverlener. Met gebruik van slimme technieken, zoals kunstmatige intelligentie en hergebruik van bestaande gegevens, structureren we de hulpvragen en koppelen we ze direct aan de juiste dienstverleners.

Snel notities maken

De professional op zijn beurt kan in de Slimme Krabbelaar tijdens een gesprek met de inwoner/patiënt snel notities maken. Op een later moment brengt hij structuur aan in zijn krabbels door er gegevens aan te koppelen, zoals bijvoorbeeld over wie, voor welk doel, welk leefgebied etc. Gegevens over gegevens dus, oftewel metadata. Hierdoor heeft de professional tijdens het gesprek meer tijd voor de hulpvrager/patiënt en ervaart hij minder ‘structuurdruk’.

Innovatiebudget

Afgelopen zomer koos de overheid ons project uit vele voorstellen en werd Innovatiebudget toegekend voor het verder ontwikkelen van de Slimme Krabbelaar. Hierin richten we ons op het laagdrempeliger en efficiënter maken van de communicatie tussen hulpzoekende inwoners en hun gemeente. We werken daarin samen met de gemeenten Haarlem, Leeuwarden en Lelystad, met TNO en met de Nederlandse Vereniging voor Sociale Innovatie (NVSI).

Samen ontwerpen van de Slimme Krabbelaar

Inmiddels zijn we gestart met het daadwerkelijk ontwerpen van de Slimme Krabbelaar. Dat doen we ─ Lost Lemon eigen ─ samen met de toekomstige gebruikers: hulpzoekenden en gemeenten. Daarbij gebruiken we technieken als contextmapping, co-design en iteratief werken. We halen eerst bij hulpzoekenden de context van hun hulpvraag op. De oplossing moet immers binnen hun dagelijks leven passen en aansluiten op hun zoektocht naar hulp. Daarna organiseren we co-designsessies met hen, waarin we inventariseren wat zij prettig en logisch vinden in een Slimme Krabbelaar. Tevens verkennen we hoe de digitale communicatie eruit moet zien en welke vormen van communicatie aanwezig moeten zijn. Vervolgens maken we gezamenlijk enkele iteratieslagen, waarbij we onze bevindingen en veronderstellingen bij de doelgroep toetsen in kleine cyclische rondes. Hierdoor sluit het ontwerp zo goed mogelijk aan bij de praktijk. In workshops met medewerkers van de sociale diensten ontwerpen we de aansluiting van de hulpvraag op hun werkprocessen. Vervolgens bouwen we een prototype en testen we de Slimme Krabbelaar in een pilot.

Meer weten?

Meer weten over de Slimme Krabbelaar? Of geïnteresseerd in de verdere ontwikkeling van deze Krabbelaar voor jouw organisatie? Neem dan contact met ons op.