9 november 2021

Lost Lemon is meer dan een ICT-bedrijf. Om dat te delen zijn we een serie gestart waarin we een beeld schetsen van de diversiteit van onze organisatie en de mensen aan het woord laten die bij ons werken. Na de helpdesk en implementatieconsultant Sicco-Jan Roukema is het dit keer business consultant Pieter Verkaik op wie we de schijnwerper richten.

Het sociaal domein

Pieter: “Voordat ik bij Lost Lemon kwam, heb ik verschillende digitaliseringstrajecten bij meerdere gemeenten meegemaakt. Centraal in veel projecten stond het verbeteren van de dienstverlening (aan de hand van zaakgericht werken) en het efficiënter inrichten van de interne processen. Bij één opdracht raakte ik ondergedompeld in het sociaal domein en dat smaakte naar meer. Zo kwam ik bij Lost Lemon en hier zag ik gastvrijheid, deskundigheid, enthousiasme en betrokkenheid. En ja, dat wilde ik ook!” The rest is history, zeggen ze dan.

Veelomvattend

Als business consultant sociaal domein in het Lemon Minds-team heeft Pieter veel ervaring met gegevensstandaarden binnen de Participatiewet, Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning en het onderwijs; zo was hij nauw betrokken bij de ontwikkeling van de applicatie LeerSaam. Ook in zijn huidige functie is maatschappelijke betrokkenheid de leidraad voor Pieter. Als business consultant adviseert hij gemeenten, ministeries en andere overheidsorganisaties op het gebied van gegevensuitwisseling of procesinrichting binnen de taken van het sociaal domein. Dat klinkt veelomvattend en dat is het ook. Of het nu gaat om Wmo, Jeugdwet, participatie, inburgering, laaggeletterdheid, ketensamenwerking, leerlingenvervoer of invalideparkeerkaarten; Pieter heeft kennis van zaken en helpt vanuit zijn expertise gemeenten hun taken optimaal uit te voeren.

Focus op om wie het gaat

Hoe vind je je weg in zo’n vaak ingewikkelde opdracht? Pieter: “Als je een opdracht van een gemeente of andere organisatie aanvaardt, dan bespreek je ook wat ze precies willen. Vaak weet de opdrachtgever niet precies wat hij wil. Een van mijn eerste taken is om dat duidelijk te krijgen en daarin advies te geven. Zo krijg je het samen scherp en vervolgens ga je uitvoeren. En soms verliezen ze uit het oog om wie het uiteindelijk gaat: de burger. Daar wijs je ze dan op. Ook dat is een van de taken van een consultant.”

Breed draagvlak is essentieel

Pieter vertelt dat er over het algemeen wel consensus is over nut en noodzaak van een verandertraject. “Maar de professionals binnen een organisatie hebben vaak meerdere taken en moeten dan tien dingen tegelijk doen. Dan is het een grote uitdaging om dat verandertraject te realiseren. Zorgen voor breed draagvlak in de organisatie is niet altijd het leukste werk, maar wel essentieel.” Pieter voegt eraan toe dat hij zich wel eens zorgen maakt over hoeveel druk er op gemeenten ligt: “Zoveel nieuwe wet- en regelgeving die heel veel van de gemeente vraagt, zoveel taken en niet altijd voldoende menskracht.” Als voorbeeld noemt Pieter de Jeugdhulp en Wmo. “Die worden elke zoveel jaar, op basis van politieke keuzes, opnieuw ingericht. Dat leidt dan tot weer een wetswijziging of weer een nieuwe inrichting in een systeem. En dus tot heel veel extra werkbelasting binnen de gemeenten.”

Steeds iets anders

Pieter: “Wat ik heel leuk vind is dat elke opdracht anders is, dat er steeds iets anders van je wordt gevraagd. Dat is uitdagend en daar houd ik van. En altijd werk je ergens naartoe, je hebt een duidelijk doel. Bij elke opdracht leer je nieuwe mensen kennen, want je doet het natuurlijk niet alleen. Dat werken in teamverband is fijn.”

Verbondenheid

Als business consultant werkt Pieter vaak lang, soms wel een jaar, bij één bepaalde gemeente. Voelt hij zich dan collega of blijft hij een ‘externe’? Pieter: “Als je langere tijd bij een gemeente werkt, voel je je wel collega, ik voel me dan wel verbonden met de mensen met wie ik werk. Maar de verbondenheid met Lost Lemon is dan niet weg. Soms zie ik de Lost Lemon-collega’s lange tijd helemaal niet. Daarom vind ik het leuk om af en toe een opdracht binnen Lost Lemon of samen met Lost Lemon-collega’s te doen.” Zo is Pieter op dit moment projectleider voor de implementatie van een regiesysteem bij een groep Brabantse gemeenten. “Dat doe ik samen met onze implementatieconsultants en data-analisten. Extra leuk vind ik dat het bij zes gemeenten tegelijk is, die allemaal hun eigen manier van werken hebben. We respecteren die verschillen natuurlijk en gelukkig is vanuit het perspectief van bedrijfsvoering goed te beheren.”

Trots

Pieter heeft inmiddels vele projecten afgerond. Is er één waar hij specifiek trots op is? “Dat is het teamleiderschap in de gemeente Zuidplas. Ik was daarvoor niet eerder teamleider geweest, maar kreeg het vertrouwen van de gemeente. Ik had het idee dat het team zich binnen de organisatie niet altijd serieus genomen voelde. En meer zelfvertrouwen was ook geen luxe. Datzelfde team had op een gegeven moment de hele back-office van het sociaal domein als beste in de regio helemaal in de vingers. Toen ik daar vertrok zag niet alleen de buitenwereld, maar zagen de teamleden zelf ook dat ze goud waard zijn. Nog een kleine tip voor iedere collega: vergeet nooit dat administratief medewerkers vaak beter weten hoe processen in een organisatie lopen dan de consulenten, managers of de officiële procesbeschrijvingen.”

Meer weten over Pieter? Dan verwijzen we je door naar ons consultantoverzicht.

Over Lemon Minds

Deskundige en betrokken consultants op het snijvlak van IT en het sociaal domein. Dat zijn onze Lemon Minds. Het team bestaat naast business consultants, zoals Pieter, uit implementatieconsultants, technische consultants, onderzoekers, projectleiders, functioneel beheerders en een visueel consultant. Benieuwd naar de andere gezichten achter Lemon Minds? Maak dan kennis met alle consultants. Heb je interesse om het Minds-team te komen versterken? Bekijk of er een passende vacature openstaat.