26 september 2022

Elkaar informeren en inspireren. Daar gaat het om bij de applicatiedag op woensdag 12 oktober. Gemeenten en organisaties komen dan in Utrecht bij elkaar om in gesprek te gaan en te brainstormen over een breed scala aan onderwerpen. Denk aan het flexibel inzetten van een regiemodule, interessante toepassingen voor schuldhulpverlening en het delen van regie-informatie in de keten. Zien we je daar?

Nieuwe ontwikkelingen

Er gebeurt veel in de wereld van gemeenten en ontwikkelingen binnen het sociaal domein volgen elkaar snel op. Voldoende onderwerpen dus om over te praten en samen wensen en behoeften te bespreken. De applicatiedag is een initiatief vanuit de werk- en regiegroepen rond de applicaties MensCentraal, de Producten en Diensten Catalogus (PDC), Mijn GemeentePortaal (MGP) en de Toolkit E-formulieren. Deze werk- en regiegroepen worden gefaciliteerd door de Nederlandse Vereniging voor Sociale Innovatie (NVSI).

In de afgelopen jaren is er door de NVSI vooral veel online overlegd, dit keer komen we weer ‘ouderwets’ een keer bij elkaar. Een greep uit het programma tijdens de dag:

Regiemodule 2.0

Gemeenten kennen diversiteit in werkwijzen én in casuïstiek van burgers. Dit vereist flexibiliteit van systemen. Met de Regiemodule 2.0 in de regie-applicatie MensCentraal is het mogelijk flexibel om te gaan met het registreren van problematiek, het opstellen van doelen en acties, en het bestellen van producten. Tijdens de applicatiedag bespreken we de mogelijkheden van deze vernieuwende module en verzorgen we een demo.

Betalingen aan derden en inwoners

Individuele betalingen aan derden of inwoners doen. Via de applicatie PDC is dit nu al mogelijk voor zowel ondersteuning levensonderhoud (bijzondere bijstand), Wonen, Rollen en Vervoer (Wmo) als voor andere individuele betalingen. Maar ook interacties met het burgerportaal van MGP en de regie-applicatie MensCentraal zijn mogelijk. Bijvoorbeeld om de inwoner één of meerdere bewijsstukken te laten uploaden in het burgerportaal en deze vervolgens te laten ‘landen’ in MensCentraal. Of als het gewenst is dat inwoners maandelijks hun inkomen kunnen doorgeven, waarna dit zichtbaar is in de zaak in MensCentraal om de bijdrage vast te kunnen stellen. Ook kan worden ingericht dat een inwoner bonnen uploadt voordat de betaling plaatsvindt. In deze sessie gaan we over deze toepassingen en mogelijkheden met elkaar in gesprek.

Loonkostensubsidie

Gemeenten kunnen aan werkgevers een subsidie verstrekken als stimulans om werkzoekenden in dienst te nemen. Dit kan door een loonkostensubsidie (LKS). Iemand die op de reguliere arbeidsmarkt niet aan de slag komt, krijgt door een LKS alsnog de mogelijkheid om betaald werk te doen. Naast LKS zijn er vier eenmalige/incidentele subsidies (cheques) om de werkgever te ontlasten, zoals de werkgeverscheque (voor het aanpassen van de werkplek) en de jobcoach-cheque (voor jobcoaching). In deze sessie hoor je meer over de nieuwe toepassingen die voor zowel LKS als de cheques worden ontwikkeld.

Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer

Op 1 januari 2023 treedt de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer in werking. Het wetsvoorstel geeft de burger het recht om elektronisch berichten naar een bestuursorgaan te zenden op een door het bestuursorgaan bepaalde wijze. In 2017 is er een voorlopige handreiking gepubliceerd voor de implementatie van de wet. Momenteel lopen er pilots bij gemeenten, provincies en waterschappen waarna de handreiking wordt aangepast. Bestuursorganen moeten nagaan hoe zij aan de verplichtingen van de wet kunnen voldoen en ze moeten zich voorbereiden op de implementatie van de wet. In deze sessie gaan we in op de mogelijkheden van Mijn GemeentePortaal, e-formulieren en de koppeling met MensCentraal voor deze nieuwe wet.

Benieuwd naar alle sessies en onderwerpen? Bekijk dan het programma

Wie, wat, waar

  • Voor wie? Voor zowel NVSI-leden en leden van de werk- en regiegroepen als gemeenten, overheidsinstellingen, maatschappelijke organisaties en kennisinstituten die (nog) geen lid zijn van de NVSI, maar interesse hebben in de onderwerpen op de agenda.
  • Wanneer? Woensdag 12 oktober van 9.30 tot 14.30 uur.
  • Waar? De dag wordt gehouden op het kantoor van de NVSI in Utrecht: Aidadreef 8, 3561 GE Utrecht.

Er zijn geen kosten verbonden aan de applicatiedag. Tussen de sessies door is er een gezamenlijke lunch waar je gebruik van kunt maken.

Aanmelden voor de applicatiedag

Wil je meedoen met de applicatiedag? Je kunt je nog tot en met vrijdag 7 oktober aanmelden via het aanmeldformulier. Via het formulier kun je ook aangeven of je meedoet met de lunch. Vergeet niet om eventuele dieetwensen door te geven.

Over de NVSI

De NVSI verbindt organisaties die samen willen werken aan innovatie in het sociaal domein. De NVSI brengt complexe maatschappelijke kwesties onder de aandacht die vragen om dwarse oplossingen en échte, toepasbare innovatie. Om tot die innovatieve oplossingen te komen, is samenwerking noodzakelijk. Samenwerking van partijen die zich dagelijks met deze vraagstukken bezighouden: gemeenten, sociaal ondernemers, ontwikkelaars, overheidsinstellingen, maatschappelijke organisaties en kennisinstituten. Lost Lemon is leverend partner van de NVSI.

De NVSI faciliteert verschillende regie- en werkgroepen, en een CAB. Tijdens de applicatiedag komen zij bijeen om elkaar te inspireren en informeren, maar ook te brainstormen over nieuwe wetgeving en toepassingen.

Meer weten?

Wil je meer weten over deze applicatiedag? Of ben je benieuwd of een lidmaatschap van de NVSI iets voor jouw organisatie is? Neem dan contact op met Joop Kuiper via joop.kuiper@nvsi.nl of bel naar 06-22202991.