13 juli 2021

Dat de nieuwe wet woonplaatsbeginsel op 1 januari van kracht wordt, is bij de meesten wel bekend; daar hebben we eerder over bericht. De nieuwe wet maakt deel uit van de Jeugdwet en regelt welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. De invoering vraagt veel werk van gemeenten en Lost Lemon ondersteunt ze daarbij.

Betrokken bij overleggen van gemeenten

Lost Lemon is onder andere bij de gemeente Urk en de gemeente Leeuwarden betrokken bij de projectgroepen woonplaatsbeginsel en denkt mee over hoe de migratie en de nieuwe werkwijze het beste kunnen worden geïmplementeerd.

Registreren wie blijft en wie in- of uitstroomt

Als de gemeente klaar is met de analyse van de eigen jeugdigen, moeten mutaties en nieuwe gevallen worden bijgehouden. Excel-lijsten zijn dan niet handig. Daarom is Lost Lemon bezig met het ontwikkelen van een nieuwe functionaliteit. Zo kan de gemeente nu al in het systeem vastleggen onder verantwoordelijkheid van welke gemeente iedere jeugdige per 1 januari 2022 valt. Daarbij kan worden aangegeven of iemand in dezelfde gemeente blijft, uitstroomt naar een andere gemeente of binnenkomt vanuit een andere gemeente. Als het laatste het geval is, kan ook worden geregistreerd vanuit welke gemeente. Zo kan, als er in de loop van 2022 inhoudelijke vragen komen, de nieuwe gemeente eenvoudig contact opnemen met de gemeente waar de jeugdige nu nog onder valt.

Snelle en makkelijke overdracht

Op dit moment wordt onderzocht hoe de over te dragen dossiers het beste uit het systeem (bijvoorbeeld in een pdf-bestand) kunnen worden geëxporteerd. Zo kan de gemeente het gehele dossier straks makkelijk en snel overdragen aan de nieuwe gemeente.

Positieve reacties

De projectleider Wijziging woonplaatsbeginsel gemeente Leeuwarden, Jarno van der Woude, is enthousiast over de samenwerking met Lost Lemon. Hij zegt: “De opgave die we als organisatie hebben is van een behoorlijke omvang, dus is het heel fijn dat Lost Lemon al in een vroeg stadium meedenkt in het zo slim mogelijk organiseren ervan en dit vervolgens faciliteert met nieuwe functionaliteiten in MensCentraal.” Andries Brands, strategisch beleidsmedewerker van de gemeente Urk, voegt daaraan toe: “ICT is een belangrijke schakel in deze wetswijziging, het is prettig dat Lost Lemon ons zo goed ondersteunt bij deze omschakeling.”

Ontwikkelingen woonplaatsbeginsel op de voet volgen

Uiteraard blijft Lost Lemon de (landelijke) ontwikkelingen op de voet volgen, zodat ─ mochten er aanpassingen nodig zijn, bijvoorbeeld het kader van contractuele afspraken tussen gemeenten en zorgaanbieder ─ aanpassingen tijdig in de systemen kunnen worden geïmplementeerd. En Lost Lemon houdt de gemeenten waarmee het samenwerkt op de hoogte via nieuwsberichten en klantbijeenkomsten. Zo wordt iedereen tijdig geïnformeerd over welke actie van wie wordt verwacht.

Meer weten?

Wil je weten wat Lost Lemon voor jouw organisatie kan betekenen? Neem contact met ons op.