Nieuwe wet woonplaatsbeginsel jeugd vraagt om actie van gemeenten

Op 1 januari 2022 wordt binnen de Jeugdwet de nieuwe wet woonplaatsbeginsel van kracht, waarin is geregeld welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Op dit moment is de gemeente waar de gezaghebbende ouder woont verantwoordelijk voor de jeugdige. Omdat dit veel administratieve rompslomp betekent zoals verzoeken bij de rechtbank etc., is in de nieuwe wet bepaald dat de gemeente waar de jeugdige woont verantwoordelijk wordt. Veel jeugdigen zullen administratief verhuizen binnen de verschillende gemeenten. Om alles op tijd in orde te hebben, moeten gemeenten in actie komen.

 

Gepubliceerd op: 26 mei 2021

Tijdig in actie
Het Ketenbureau heeft gemeenten aangeraden om ervoor te zorgen dat de overdracht al in het vierde kwartaal van dit jaar plaatsvindt. Als je verantwoordelijk wordt voor een jeugdige, is het belangrijk dat je die in je gemeentelijk administratiesysteem registreert. Dat moet niet alleen met de juiste persoonsgegevens maar ook veilig. Je wilt tenslotte niet dat iedereen toegang heeft tot die gegevens. In MensCentraal kun je de juiste autorisatie toevoegen, zodat alleen de betrokken professionals inzage hebben.

Persoonsgegevens ophalen uit de BRP
Voor het ophalen van persoonsgegevens is MensCentraal gekoppeld met het gemeentelijk registratiesysteem, voorheen GBA geheten. Een gemeente kon in dit systeem al zoeken naar eigen inwoners. Om ook personen van buiten de gemeente in MensCentraal te kunnen registreren, moet er een aansluiting zijn met het landelijke systeem: de Basisregistratie Personen (BRP). De gemeente kan haar systeem zo inrichten dat een bij haar niet bekend BSN automatisch in de BRP wordt opgezocht. Zo kun je jeugdigen die straks onder verantwoordelijkheid van jouw gemeente vallen correct registreren. Daarvoor moet de gemeente die met MensCentraal werkt wel binnen het gemeentelijk registratiesysteem Lost Lemon autoriseren voor het bevragen van de BRP.

Autorisaties inrichten in MensCentraal
In MensCentraal kan met de functieprofielen worden ingericht welke medewerker gegevens mag opzoeken van personen die (nog) niet onder jouw gemeente vallen en wie uitsluitend binnen het lokale systeem mag zoeken. Daarmee zorg je ervoor dat privacy en vertrouwelijkheid worden gewaarborgd. Lost Lemon kan je, als je dat wilt, helpen bij het inrichten van deze autorisaties.

Meer weten?
Wil je meer weten over het inrichten van autorisaties rond het nieuwe woonplaatsbeginsel? Of wil je meer informatie over MensCentraal? Stuur dan een e-mail naar helpdesk@menscentraal.com of bel naar 085 489 9080.

U bent hier