Niet vinken, maar vonken

Op welke manieren kunnen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en haar leveranciers van onderzoeks- en adviesdiensten samen meer sociale impact creëren? Hierover brainstormden (potentiële) leveranciers en overheidsadviseurs tijdens de Leveranciersmiddag SZW. LL-consultant Jasper Muskiet was erbij.

SZW organiseerde de brainstormsessie om te inventariseren waar kansen liggen om met inkoop meer sociale impact te realiseren. Daarbij gaat het vooral om het creëren van kansen voor mensen, wat aansluit op doelstellingen van de Banenwet en de Participatiewet. Plaatsvervangend secretaris-generaal van SZW Hellen van Dongen was duidelijk: "Er gaat een hoop geld om in de onderzoeks- en adviesopdrachten. Er liggen dus heel veel mogelijkheden om via inkoop deze doelstellingen te realiseren. Tegelijk willen we wel uit bureaucratische gedrochten blijven. Dus niet vinken, maar vonken."

Voor Lost Lemon is maatschappelijke betrokkenheid en het creëren van kansen voor mensen in een zwakkere positie een kernwaarde, wat blijkt uit de producten en diensten én uit het personeelsbeleid. Jasper Muskiet vertelde aan de andere brainstormers hoe serieus Lost Lemon dit neemt. “Wij hebben geen afvinklijstje, het zit in ons bedrijfs-DNA. Wij nemen deze mensen - die afstand hebben tot de arbeidsmarkt - gewoon in dienst, los van de vraag of dat verplicht is vanuit een bepaalde wet of een aanvullende eis bij een subsidie. Dat sluit volgens mij aan bij de ambitie van SZW om meer sociale impact te creëren. Niet door bepaalde doelgroepen in te zetten om aan je verplichtingen te voldoen, maar om deze mensen een kans te geven.”

De leveranciersmiddag vond toevallig een paar weken voor het bezoek van staatssecretaris Tamara van Ark aan Lost Lemon plaats. Het is mooi om te zien dat de sociale impact die Lost Lemon creëert zo veel positieve aandacht krijgt. Vooral een teken om er dus vooral mee door te gaan. Dagvoorzitter Marc Konings vat samen dat het niet nodig is om voor iedere gunning iets nieuws te bedenken om duurzame sociale impact te realiseren. Zo hoeft er ook minder controle plaats te vinden. “Daarbij is het belangrijk om minder in offertes te denken, maar meer te experimenteren om te leren waar social return ons brengt.” Wat Lost Lemon betreft is social return iets dat in de genen van de organisatie moet zitten. Niet vinken dus, maar vonken!

Lees hier het sfeerverslag.

U bent hier