Mike Tchang


Configuratiemanager

 

Waarom Lost Lemon?
Onverwacht en dus geheel onvoorzien werd ik zelf getroffen en ben daardoor in situaties beland, waarbij ik te maken kreeg met bepaalde instanties en loketten waar procedures onduidelijk waren. Ik werd van het kastje naar de muur gestuurd of bepaalde websites waren niet optimaal, onduidelijk of onwerkbaar ingericht betreffende te volgen procedures en vereiste gegevens die men dient op te geven en in te voeren. Om mij heen trof ik lotgenoten in mijn naaste omgeving aan, waarbij de toestand nog veel schrijnender was.
Vooral als mens, maar ook als ICT'er met o.a. ervaring op gebied van procedures, processen en workflows was dit voor mij enerzijds een schrikbarende confrontatie ('t voelde als een verloren zure citroen), anderzijds een eye-opener voor nieuwe opportunities. Dit moest mijns inziens beter, professioneler, maar vooral duidelijker (inlichting, voorlichting en uitleg), ergo eenvoudiger.

Zodoende en mede door een alert van Indeed kwam ik tijdens mijn zoektocht naar een nieuwe uitdaging Lost Lemon op het spoor. De oorsprong van de naam Lost Lemon intrigeerde mij en sprak mij direct aan, evenals de missie en visie. Lost Lemon behartigt bovenal maatschappelijk belang van de burger, steunt een ideëel doel en biedt o.a. voor bovenstaande problemen een oplossing. Ik was zoekende naar een uitdaging waarin mijn ervaring en IT kennis en kunde van pas (kunnen) komen.

Tijdens de kennismaking waren de klik, flexibiliteit, het snelle schak(el)en van LL (meedenken + vooruit denken), lenig van geest, eigenwijs-/eigenzinnigheid, zelfredzaam-/zelfstandigheid, groeipotentieel en kansen die worden geboden, voor mij doorslaggevend. Tevens werden kritische vragen gesteld, waardoor ik echt werd uitgedaagd om met een goed onderbouwd verhaal en praktijkvoorbeeld(en) mijn motivatie en ervaring(en) toe te lichten en te beargumenteren. Dit heeft in positieve zin invloed gehad op mijn overweging en besluit voor een beslissing.

Lost Lemon is een jong dynamisch bedrijf dat continu volop in beweging is en een groei ontwikkeling doormaakt.
In zekere zin bleken er bovendien vele raakvlakken te zijn met de jobs die ik voorheen heb uitgevoerd. Ik ben uit mijn comfortzone getreden en het is voor mij een enorm cultuurverschil in vergelijking met alle voorgaande organisaties waarvoor ik werkzaam ben geweest, maar dat maakt Lost Lemon juist weer uniek. Wat ik binnen 'LL' bij iedereen ervaar is passie, gedrevenheid, kwaliteit en professionaliteit.

Wat doe je bij Lost lemon?
Ik maak deel uit van het CM (configuratie management) team, mijn functie is dus configuratiemanager voor het Lost Lemon product Toolkit E-formulieren.
Voor mijn collega Iris Deen ben ik extra blij dat zij hierdoor de kans krijgt om zich verder te ontplooien en een andere rol en functie binnen Lost Lemon te kunnen vervullen en wens haar hierbij alle succes toe. Ik ondersteun en ontzorg gebruikers bij problemen of ontwerpen en ontwikkelen van een E-formulier. Tevens ontwikkel ik zelf E-formulieren in opdracht van gemeenten. Daarnaast probeer ik mee te denken en helpen bij het ondersteunen, veranderen, verbeteren en inzetten van interne procedures en processen.
Waar mogelijk probeer ik mijn bijdrage te leveren aan het groeiproces van Lost Lemon en knelpunten die worden gesignaleerd door mee te denken, ideeën aan te dragen en om samen tot de beste pragmatische oplossing te komen waar eenieder zich wel bij voelt.
 
En naast het werk?
In mijn vrije tijd houd ik mij bezig met mijn hobby's als o.a. sport en mijn passie voor ICT, volgen van innovatieve ICT-ontwikkelingen en lezen van vakliteratuur.
Naast het feit dat sporten voor mij sowieso van jongs af aan een verslavende bezigheid inherent grensverkennend en grensverleggend tijdverdrijf is, leidt een mens steeds meer een sedentair bestaan en kijkt steeds frequenter langdurig op allerlei schermen. Dit compenseer ik dus door regelmatig te sporten, waarbij ik definitief ben gegrepen door het wielerbacil en dus geregeld op de racefiets mijn energie kwijt kan (toch weer deels sedentair en kijkend op een fietscomputer schermpje :-) of in de fitness club ben terug te vinden tijdens een inspannende intensieve spinning (virtual) sessie (wederom ten dele sedentair en kijkend naar een beeldscherm :-). Het sporten geeft mij weer energie, helpt bij ontstressen (ontspanning door inspanning) en maakt mijn geest weer fris, fruitig en vrij.

U bent hier