MensCentraal

 

In 2015 zorgde de decentralisatie voor grote uitdagingen voor u als gemeente of zorg- & welzijnsorganisatie. U kreeg veel meer taken, terwijl de bezuinigingen fors waren en moest u meer gaan doen met minder geld. 

Als gemeente heeft u zeggenschap over praktisch het gehele sociale domein. De decentralisaties maken het mogelijk om samen te werken met verschillende disciplines. Dit betekent dat u als gemeente en zorg- en welzijnsorganisatie ondersteuning kunt bundelen, kunt inzetten op preventie en efficiënter kunt werken.

De juiste informatievoorziening kiezen
Uw sociaal maatschappelijke doelen zijn al jaren gelijk, terwijl de organisatievormen om deze doelen te behalen continue veranderen. Het kiezen van informatievoorziening met een lange levensduur is hierdoor niet makkelijk. Maar de ICT oplossingen uit de MensCentraal Toolbox groeien met de veranderende organisatievormen mee. Organiseren en automatiseren gaan bij ons samen, hand in hand. Onze oplossingen zijn hiermee toekomstvast en wij zijn klaar voor elke verandering!

Wat biedt MensCentraal?
Samen met u bedenken we hoe u informatie zo slim mogelijk kunt gebruiken en kunt samenwerken met uw (keten)partners. We zorgen voor het samenvoegen van informatie, bijvoorbeeld door het leggen van verbindingen tussen ICT  systemen. Verbinden staat echt centraal; het verbinden van zowel mensen als systemen. Hierbij is ons uitgangspunt meer samenhang tussen werk, inkomen en zorg te realiseren en minder kosten.

Door wie gebruikt?
Ruim 60 gemeenten en 450 organisaties werken inmiddels met MensCentraal en delen graag hun ervaringen met u. Kijk bijvoorbeeld op www.menscentraal.com of kom als gemeente naar de netwerkbijeenkomsten van de NVSI.

Efficiënter voor u én voor de burger:

  • Beschikking over alle informatie uit de keten.
  • Persoonsgebonden en integraal advies.
  • Burger wordt zelfredzamer.
  • Taken uit zetten met één druk op de knop.
  • Eenvoudige dienstverlening 

MensCentraal ondersteunt de decentralisaties en wordt ingezet in de volgende domeinen:
Schuldhulpverlening, Onderwijs, Werk & Inkomen, Welzijn nieuwe stijl, Veiligheid & Zorg, Hulpverlening, Jeugd, Gezinnen & Wijken

Partner van de NVSI
Lost Lemon is de leverend partner van de Nederlandse Vereniging van Sociale Innovatie (NVSI). De NVSI biedt overheden een platform waarop ze kunnen samenwerken aan het uitwisselen van kennis en ideeën en het creëren van nieuwe oplossingen. En wanneer overheden samen willen investeren in innovatie, biedt samenwerking via de NVSI de ideale voorwaarden voor succesvolle co-creatie.

Meer informatie over MensCentraal of een afspraak maken voor een demo op locatie? 
Neem dan contact op via telefoonnummer 085- 489 88 88 of info@lostlemon.nl

U bent hier