Lost Lemon over gezinsaanpak bij Cubiss Kenniskaravaan

Cubiss ondersteunt organisaties die zich bezighouden met lezen, leren en informeren. Ieder jaar organiseert zij een aantal Kenniskaravaans voor netwerkpartners. Al eerder verzorgde Lost Lemon tijdens een Kenniskaravaan een sessie over laaggeletterdheid op de werkvloer. Ook deze editie heeft Cubiss Lost Lemon gevraagd een online workshop te verzorgen, namelijk over het thema gezinsaanpak Taal en Media. En dat hebben we uiteraard gedaan!

Gepubliceerd op: 16 november 2020

Ouders hebben veel invloed op de taal- en mediaontwikkeling van hun kind(eren). Het thema van de online Kenniskaravaan van Cubiss op donderdag 5 november was dan ook gezinsaanpak op het gebied van taal en media. Omdat gezinsaanpak en ouderbetrokkenheid brede begrippen zijn, is het voor specialisten in de praktijk lastig om te weten wat werkt en om ermee aan de slag te gaan. Wat voor het ene gezin werkt, hoeft voor het andere gezin niet per se te werken.

Onze onderzoekers van Lost Lemon Lab hebben veel ervaring met het vinden, bereiken en motiveren van kwetsbare en lastig bereikbare doelgroepen. Door in gesprekken hun dagelijks leven, behoeften, wensen en motivaties uit te vragen, krijgen we zicht op wat er nodig is om tot passende praktijkoplossingen te komen. Deze methodiek kunnen we ook toepassen op een gezinsaanpak: als je gezinnen en ouders in doelgroepen met soortgelijke behoeften herkent, kun je tot een concrete aanpak komen.

Online oefenen met een gezinsaanpak
De workshop van deze Kenniskaravaan richtte zich specifiek op leesconsulenten, educatiespecialisten, mediacoaches en basisvaardighedenspecialisten. Denise Bontje van DmaakthetBont trapte de workshop af met een presentatie. Onze eigen Jasper Muskiet stelde daarna de NT1- en NT2-persona’s één voor één voor. Ook ging hij in op hoe je vanuit de doelgroep laaggeletterden een gezinsaanpak kunt opzetten. Na de presentaties verdeelden de deelnemers zich in groepjes over diverse ‘break-out rooms’, waar ze aan de slag gingen met een aantal opdrachten. De discussie kwam al snel op gang, en verschillende deelnemers kwamen met inspirerende praktijkvoorbeelden en ideeën.

Elkaar inspireren
Een van de specialisten kwam met de leuke suggestie om NT2-ouders een boek in hun moedertaal te laten voorlezen aan hun kind. Dit geeft ouders meer zelfvertrouwen in het voorlezen, en zo zien kinderen dat hun ouders in hun eigen moedertaal het voorlezen heel goed onder de knie hebben. Op deze manier wordt thuis een taalrijke omgeving gestimuleerd.

Ook de knelpunten kwamen ter sprake. Zo gaven de professionals aan vaak onvoldoende tijd te hebben om uitgebreid het gesprek aan te gaan met de ouders. Een oplossing hiervoor is het bespreekbaar maken van dit knelpunt en erover nadenken wie deze rol wel kan oppakken. Bijvoorbeeld een collega of een vrijwilliger.

En nu verder?
De Kenniskaravaan was een productieve bijeenkomst. Deelnemers hebben van elkaar geleerd hoe ze de doelgroep ouders beter kunnen vinden, bereiken en motiveren. Daarnaast is er nieuwe inspiratie opgedaan om met de doelgroep aan de slag te gaan. Zelf zijn we ook geïnspireerd geraakt door deze sessie: laat NT2-ouders voorlezen in hun eigen taal. Binnenkort hierover meer!

Lost Lemon adviseert je graag bij online sessies
Bij Lost Lemon hebben we de smaak te pakken in het geven van online sessies. Wil jij binnenkort ook brainstormen over de aanpak of strategie voor een lastig bereikbare doelgroep? Of heb je een strategie uitgewerkt, en wil je juist toewerken naar een volgende stap en nieuwe ideeën opdoen? Vanuit Lost Lemon Lab gaan we graag met je in gesprek. We hebben ervaring met diverse brainstormtechnieken en een breed scala aan online tools. Zo kunnen we de sessie goed afstemmen op de wensen en behoeften van jouw organisatie. Je kunt ons bereiken via lab@lostlemon.nl. Of lees meer over ons op onze webpagina.

Bron beeld: Cubiss

U bent hier