Lost Lemon helpt met digitale inclusie

Ontwerpen voor inclusie is relatief onbekend, ook bij veel mensen die betrokken zijn bij digitale dienstverlening of de ontwikkeling daarvan. Toch is het een voorwaarde voor een inclusieve samenleving die een grondige digitale transformatie doormaakt. Immers, digitale uitsluiting veroorzaakt ook sociale uitsluiting.

Bij inclusie gaat het erom dat alle mensen kunnen meedoen in de samenleving, ongeacht de diversiteit in fysieke, cognitieve (waaronder taal) en psychosociale vaardigheden en ongeacht de omstandigheden waaronder zij leven. De Toolkit Inclusie is bedoeld voor alle partijen die een rol spelen bij het ontwikkelen van digitale overheidsdiensten. En de toolkit kan ook worden gebruikt voor het ontwikkelen van andere digitale diensten die een grote diversiteit aan gebruikers bedienen.

Wat kun je vinden in de Toolkit Inclusie?

  • Informatie over mensen met beperkingen in vaardigheden of met beperkingen door omstandigheden
  • ontwerpprincipes- en richtlijnen
  • methoden, technieken, tools en richtlijnen voor inclusief ontwerpen
  • voorbeelden van inclusieve toepassingen
  • informatie over stakeholders bij het ontwikkelen van digitale overheidsdiensten
  • verwijzingen naar interessante informatie en naar bronnen

Een focus op het digitale formulier
Overheidswebsites bevatten vaak digitale formulieren. Met een goed ontworpen formulier kun je efficiënt informatie overbrengen, waarmee verzender én ontvanger tijd en kosten kunnen besparen. Veel formulieren zijn echter lastig om te begrijpen en dus in te vullen, zeker voor mensen die minder taalvaardig zijn of een andere cognitieve beperking hebben. Vandaar dat er richtlijnen zijn ontwikkeld voor het ontwerpen van digitale formulieren. Die richtlijnen komen voort uit een traject dat Lost Lemon, samen met TNO, heeft doorlopen met gemeenten om te komen tot inclusieve formulieren. Ook de ontwerprichtlijnen voor laaggeletterden zijn daar het resultaat van. 

Wat kan Lost Lemon betekenen?
De ontwerprichtlijnen (te vinden op inclusie.gebruikerscentraal.nl) geven een goede eerste richting. Bovendien hebben we inzichten opgedaan om het invullen van een formulier léuker te maken. Dat draagt bij aan een positieve klantreis.  Wij zijn in staat met een quickscan snel de toegankelijkheid van uw formulier te bepalen. En komen zo nodig meteen met een concreet advies voor verbetering. Ook in juridische formulieren.

Maar er is meer mogelijk. Heeft u hulp nodig bij een eigen formulier of wilt u samen met ons de toolkit verder uitbreiden? 

Meer weten?
Mail met Rebecca van der Meer via info@lostlemon.nl.

U bent hier