Lost Lemon helemaal klaar voor BIO

Op 1 januari 2020 wordt de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) van kracht. In de BIO zijn standaard basisbeveiligingsniveaus gedefinieerd, met bijbehorende beveiligingseisen die worden getoetst. Het vergroot de informatieveiligheid en vertrouwen, zorgt voor eenduidigheid en leidt bovendien tot kostenbesparing.

Interne audits
Gemeenten krijgen een jaar de tijd, tot 31 december 2020, om volledig aan de BIO te voldoen. Maar bij Lost Lemon hebben we, zoals je van ons mag verwachten, al vroeg ingespeeld op deze ontwikkeling. Lost Lemon wil niet alleen dat onze partners — veelal gemeenten of overheidsinstanties — voldoen aan de regels en eisen rond informatieveiligheid, wij willen, ook intern, het beste jongetje van de klas zijn. Daarom gaan wij verder dan de periodieke externe toetsing door Lloyd’s. Minimaal 4 keer per jaar voert Lost Lemon een interne audit uit, waarbij we kijken naar waar mogelijk risico’s zijn en waar we nog verbeteringen kunnen realiseren. Voor ons is de BIO meer dan een baseline; het is een manier van werken. Daar helpen we ook anderen graag bij.

Met vlag en wimpel
De externe toetsing hebben we overigens weer met glans doorstaan. De auditors van Lloyd’s hebben Lost Lemon weer beoordeeld op de opzet en werking van het managementsysteem. En we zijn opnieuw gecertificeerd voor zowel ISO 27001 en ISO 9001 als voor NEN 7510. De partners van Lost Lemon kunnen er dus op blijven vertrouwen dat hun (persoons)gegevens bij ons in veilige handen zijn.

Klik HIER voor meer informatie over de BIO.

Wilt u weten hoe Lost Lemon u verder kan helpen met het implementeren van de BIO?
Neem dan contact op met onze kwaliteitsmanager, Remy Kingma, via remykingma@lostlemon.nl of telefonisch via 085 489 8888.

U bent hier