Lost Lemon geslaagd voor ICT-beveiligingsassessment DigiD

Eenmaal per jaar vindt een ICT-beveiligingsassessment plaats waarin getoetst wordt of Lost Lemon voldoet aan de beveiligingsnorm van de DigiD. En net als voorgaande jaren is Lost Lemon geslaagd voor dit assessment!

Gepubliceerd op: 2 juni 2020

Noodzaak om te toetsen
De beveiligingsnorm DigiD is opgesteld door de beheerder van DigiD, Logius. Iedere organisatie die gebruikmaakt van DigiD moet voldoen aan deze beveiligingsnorm. Dit moeten zij laten toetsen via een ICT-beveiligingsassessment.

Lost Lemon is de DigiD-houder voor de aansluiting van de Toolkit E-formulieren namens de NVSI (gemeentelijke e-formulieren) en Stimulansz (Berekenuwrecht Plus). Vanzelfsprekend zijn we als DigiD-houder het hele jaar bezig om een hoog beveiligingsniveau van de systemen te waarborgen. Het jaarlijkse assessment is voor ons een bevestiging dat we ons werk goed hebben gedaan.

Uitvoeren van de beveiligingsassessment
In een IT-audit toetst een Register EDP-auditor of de systemen en processen van de organisatie voldoen aan de norm. Het aantonen dat de beveiliging voldoet, is onderdeel van de norm. Een extern gespecialiseerd bedrijf onderzoekt dit met behulp van zogenaamde ‘pentesten’ (penetratietesten). Met een pentest worden een of meerdere computersystemen nagekeken op kwetsbaarheden, waarbij deze kwetsbaarheden daadwerkelijk gebruikt worden om in de systemen in te breken.

Lost Lemon heeft de pentesten laten uitvoeren door het IT-bedrijf Onepoint. Het DigiD-assessment zelf is uitgevoerd door de IT-auditor Meridion Information Security.

Het resultaat
Het assessment resulteert in een rapportage waarin is opgenomen dat de beveiliging voldoet aan de norm van het DigiD-assessment. Eventuele bevindingen die tijdens het assessment worden gedaan, moeten eerst verholpen worden voordat dit rapport wordt afgegeven. Zo waarborgt Logius dat het gebruik van DigiD voor de burgers veilig en betrouwbaar blijft. Lost Lemon heeft onlangs het rapport ontvangen en is daarmee geslaagd voor het DigiD-assessment!

Meer weten?
Heb je vragen of wil je meer weten over onze dienstverlening rondom DigiD? Bel ons op 085 489 8888 of neem contact op via info@lostlemon.nl.

Beeld: DigiD via https://www.digid.nl/

U bent hier