LL levert bijdrage aan regeling deeltijdverblijf die wél werkt

Ruben is verstandelijk en lichamelijk beperkt en heeft veel zorg nodig. Zijn ouders hebben een dagtaak aan het regelen en geven van die zorg. Ruben verblijft 2 dagen per week in een zorginstelling. Dat is niet langer voldoende; de zorg thuis trekt een te zware wissel op het hele gezin. De ideale oplossing zou zijn, 4 dagen in een zorginstelling in combinatie met hulp bij de verzorging thuis. Tot voor kort was deze deeltijdverzorging niet mogelijk zonder het voor lief nemen van veel administratieve rompslomp door wet- en regelgeving.

Lost Lemon maakt zich sterk voor het vinden van oplossingen voor diverse maatschappelijke problemen en bovengenoemde kwestie is er zo een. Het is dan ook geen toeval dat LL-consultant Remo van Rest bij het Zorginstituut heeft meegewerkt aan de totstandkoming en implementatie van een regeling rond deeltijdverblijf in een zorginstelling die wél werkt.

Het probleem
Wat was het probleem? We hebben te maken met de Wet langdurige zorg (Wlz), waarin een eigen bijdrage moet worden betaald wanneer er zorg ontvangen wordt. De berekening van de eigen bijdrage wordt verzorgd door het CAK; zij doet dit onder andere op basis van de vorm van ontvangen zorg (zorg thuis, verblijf, pgb). De zorginstelling moest telkens opnieuw een melding doorgeven aan het zorgkantoor als een cliënt binnenkwam en opnieuw als deze vertrok. En de aanbieder van de zorg thuis moest hetzelfde doen. Het zorgkantoor moet elke wijziging in zorglevering melden aan het CAK, zodat het CAK voor elke periode de juiste eigen bijdrage kan berekenen en opleggen aan de cliënt. Deze tijdrovende administratie had tot gevolg dat veel cliënten en veel zorginstellingen afzagen van deeltijdverblijf. En dan laten we het grote risico op fouten in die administratie nog buiten beschouwing.

Ook de ouders van Ruben kregen wekelijks twee brieven over de gewijzigde eigen bijdrage: één omdat de zorg was verplaatst naar de instelling en een paar dagen later weer één omdat de zorg was verplaatst naar het huisadres. Elke week opnieuw. Een dossier vol brieven in een paar maanden tijd.

De oplossing
Het moest anders. Alle betrokken partijen binnen de Wlz (waaronder het ministerie van VWS, het Zorginstituut Nederland, het CAK, de NZA, de zorgkantoren en zorgaanbieders) zijn rond de tafel gaan zitten om deeltijdverblijf als vorm van zorg mogelijk te maken. Minder bureaucratisch en met minder administratief gedoe.

En dat is gelukt. Per 1 januari 2020 is de regelgeving aangepast en zijn afspraken over een  uniforme aanvraagsystematiek van kracht. De zorgaanbieders zijn op de hoogte gesteld dat het niet nodig is dat  zij telkens opnieuw moeten melden dat de zorglevering is veranderd.  Ook zijn er  afspraken gemaakt over het uitwisselen van informatie. Dit is bijgewerkt in de iStandaard iWlz, die ervoor zorgt dat de uitwisseling van cliëntgegevens tussen alle gebruikers elektronisch, gestandaardiseerd, kwalitatief en veilig kan plaatsvinden.

Lost Lemon heeft de kennis, kunde en ervaring in huis om tot de juiste vertaling van die nieuwe informatiebehoefte en gegevensuitwisseling te komen en daarbij de (technische) impact te laten meewegen. Zo heeft LL-consultant Remo van Rest als adviseur een mooie bijdrage kunnen leveren aan de oplossing, onder andere over de uiteindelijke vertaling naar berichtdefinities en regels tussen de verschillende partijen. En door de nieuwe regelgeving gaat Ruben binnenkort voor 4 dagen per week naar de zorginstelling. Eind goed, al goed. 

Meer informatie over de mogelijkheden rond deeltijdverblijf vindt u hier. Wilt u weten wat Lost Lemon voor u kan betekenen,
neem dan contact met ons op via info@lostlemon.nl of telefonisch via 085 489 8888.     

U bent hier