Lemon Minds

We kennen het sociaal domein goed. En we weten wat er speelt op ICT-gebied, zowel qua landelijke normen als qua leveranciers. In 2017 zijn onze consultants actief bij onder andere sociale wijkteams, gemeenten, samenwerkende jeugdhulpregio's, het Inlichtingenbureau, het Zorginstituut en enkele ministeries. Onze expertise binnen het sociaal domein is dus breed en vanuit die expertise geven we dan ook graag ‘stretchend’ advies.

Zo verbinden we de gehele sociale sector en helpen we u om uw sociale problemen op te lossen. Niet door op één probleem diep in te zoomen, maar juist door samen breder te kijken naar het geheel waarbinnen uw organisatie zich beweegt. Samen met onze praktische instelling leidt dat gegarandeerd tot goede resultaten!

Via innovatieve oplossingen
Wij nemen u mee als u voor een sociale uitdaging staat en

  • Scherpe afspraken wilt maken op bestuurlijk niveau;
  • Samenwerking in de uitvoering wilt realiseren;
  • Innovatieve ICT-ondersteuning zoekt;
  • Draagvlak en enthousiasme voor uw oplossing wilt;
  • Een nieuwe werkwijze of ICT-oplossing moet implementeren;
  • Uw informatiemanagement op orde wilt brengen.

Neem contact met ons op via telefoonnummer 085-489 88 88 of info@lostlemon.nl

U bent hier