LeerSaam: speciale aandacht voor kwetsbare jongeren

Ook al zijn de middelbare scholen weer open, door de anderhalvemeter-regel kunnen leerlingen nog steeds niet hele dagen naar school. Dat is reden tot zorg, zeker waar het om kwetsbare jongeren gaat.

Lost Lemon is gespecialiseerd in onderzoek naar kwetsbare doelgroepen en heeft veel ervaring met onderwijs. Met de software-applicatie LeerSaam maakt Lost Lemon leerplicht én welzijn inzichtelijk. Naast het monitoren van jongeren in een kwetsbare positie, zoeken we ook naar oplossingen voor deze jongeren; een diverse doelgroep, waarbij een complexe mix van problemen vaak voor schooluitval zorgt.

Gepubliceerd op: 12 juni 2020

Presentatie bij Ingrado
Gemeenten beschikken met LeerSaam over een complete oplossing voor het snel afhandelen van de administratie rond onderwijsprocessen. Aanstaande dinsdag, 16 juni, verzorgt Lost Lemon bij Ingrado (de branchevereniging voor leerplicht en RMC) een sessie over LeerSaam en de toekomstige aansluiting VVA (Vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht mbo; de wet die op 1 september in werking treedt en die jongeren tijdig een keuze laat maken voor hun vervolgopleiding in het mbo). In die presentatie besteden we ook nadrukkelijk aandacht aan kwetsbare jongeren.

Ons onderzoeksteam (Lost Lemon Lab) kan gemeenten en partnerorganisaties ondersteunen bij het vinden, bereiken en motiveren van de doelgroep jongeren in een kwetsbare positie. Welke boodschappen spreken hen aan en via welke kanalen bereik je ze? Hoe kunnen professionals de doelgroep vroegtijdig herkennen en preventief ingrijpen?

Naast een kijkje in LeerSaam krijgen deelnemers aan de sessie bij Ingrado uitgebreid de gelegenheid om vragen te stellen en met ons in gesprek te gaan. Ben je lid van Ingrado? Dan heb je via de e-mail een inschrijflink ontvangen om je aan te melden voor de sessie. Geen mail ontvangen? Stuur dan een bericht naar info@ingrado.nl.

Meer weten?
Ben je geen lid van Ingrado of niet in de gelegenheid om de sessie bij te wonen? Of wil je meer weten over LeerSaam in het algemeen? Neem contact met ons op via leersaam@lostlemon.nl. We geven je graag een vrijblijvende demonstratie. Wil je meer weten over ons onderzoek naar kwetsbare doelgroepen? Stuur dan een e-mail naar lab@lostlemon.nl.

U bent hier