Leerplichtsoftware LeerSaam klaar voor de VVA

De afgelopen maanden trof Lost Lemon voorbereidingen om onze leerplichtsoftware LeerSaam klaar te stomen voor de ‘Voorziening Vroegtijdig Aanmelden’ (VVA). Nu is het zover: vanaf dit najaar kunnen we de VVA werkend maken in LeerSaam. Maar wat is nu eigenlijk de VVA? Waarom is het belangrijk? En hoe gebruikt Lost Lemon de VVA in LeerSaam?

Gepubliceerd op: 3 juni 2020

Waarom wetgeving en een voorziening?
Op 1 september treedt de wet ‘Vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht mbo’ in werking. De wet laat jongeren tijdig een keuze maken voor hun vervolgopleiding in het mbo. In de wet is ook de uitwisseling van een aantal gegevens over de aanmeldingen van leerlingen opgenomen. Om de gegevensuitwisseling te ondersteunen, is de VVA op initiatief van de VNG, VO-raad, PO-raad, MBO-raad en Ingrado in het leven geroepen. De VVA treedt, gelijk met de wet, op 1 september in werking.

De wetgeving rond het vroegtijdig aanmelden is belangrijk omdat jaarlijks ongeveer 8.000 jongeren uit het zicht van de gemeenten verdwijnen als zij de overstap van het voortgezet onderwijs naar het mbo maken.[1] De wet regelt dat jongeren zich vóór 1 april bij het mbo moeten aanmelden. Doet een leerling dat niet? Dan zorgt de VVA ervoor dat scholen en gemeenten daar inzicht in hebben en actie kunnen ondernemen.

LeerSaam en de VVA
Met LeerSaam maakt Lost Lemon leerplicht én welzijn inzichtelijk. Gemeenten beschikken met LeerSaam over een complete oplossing voor het snel afhandelen van de administratie rond onderwijsprocessen. Hiervoor haalt LeerSaam informatie op uit onder meer DUO en Suwinet.

De VVA bestaat uit drie koppelpunten: vo, mbo en gemeenten. De koppelpunten vo en mbo halen hun informatie op uit LAS (administratiesysteem vo-scholen) en SIS (informatiesysteem mbo-instellingen), en leveren gegevens aan het koppelpunt gemeenten. LeerSaam sluiten we voor gemeenten aan op het koppelpunt gemeenten. Vervolgens kunnen we de aanwezige informatie filteren waar dat gewenst is. Zo heeft een gemeente een goed overzicht van de zaken waarop actie ondernomen moet worden.

Datadag van Ingrado
Ingrado, branchevereniging voor leerplicht en RMC, organiseert op 9 juni een online datadag. Tijdens deze dag ligt de focus op de VVA en geeft het Inlichtingenbureau een presentatie. Een week later, op 16 juni, verzorgt Lost Lemon een sessie over LeerSaam en de toekomstige aansluiting VVA. Naast een kijkje in LeerSaam krijgen deelnemers uitgebreid de gelegenheid om vragen te stellen en met ons in gesprek te gaan. Ben je lid van Ingrado? Dan heb je via de e-mail een inschrijflink ontvangen om je aan te melden voor de sessie. Geen mail ontvangen? Stuur dan een bericht naar info@ingrado.nl.

Meer weten?
Ben je geen lid van Ingrado of niet in de gelegenheid om de sessie bij te wonen? Of wil je meer weten over LeerSaam in het algemeen? Neem contact met ons op via leersaam@lostlemon.nl. We geven je graag een vrijblijvende demonstratie.

[1] Ingrado - Wet ‘Vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht mbo’: https://www.ingrado.nl/assets/uploads/Voorziening_Vroegtijdig_Aanmelden.pdf

 

U bent hier