Landelijk Platform GGZ

Wat doet het Landelijk Platform GGz?
Het Landelijk Platform GGz is de koepel van, voor en door 20 cliënten- en familieorganisaties in de Geestelijke Gezondheidszorg. Gezamenlijk vertegenwoordigen deze organisaties meer dan een miljoen Nederlanders die jaarlijks een beroep doen op de ggz. Het Landelijk Platform streeft ernaar de positie van die kwetsbare mensen structureel te verbeteren.

De kwaliteit van de zorg op een hoger plan.
Het Landelijk Platform gaat de kwaliteitsgegevens over klanttevredenheid van zorgaanbieders over 2012 verzamelen. In de zorg is wettelijk vastgelegd, Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording, over welke gegevens instellingen moeten rapporteren. Dit geeft bijvoorbeeld  inzicht in de doorlooptijden van behandeling, hoe tevreden cliënten zijn over de geboden hulp en de ervaren veiligheid binnen instellingen.  Met deze cijfers kunnen cliënten beter kiezen voor een zorgaanbieder of een behandeling, kunnen zorgaanbieders de kwaliteit van de zorg vergroten en kan de Inspectie voor de Gezondheidszorg beter toezicht uitoefenen.

Wat doet Lost Lemon?
Een van onze projectleiders is verantwoordelijk voor het aanleverproces van deze gegevens. Hiervoor moet hij enerzijds afstemmen met de organisaties die alle gegevens verzamelen en deze bij een centraal punt digitaal aanleveren. Anderzijds zorgt hij ervoor dat het voor zorgaanbieders duidelijk is hoe ze informatie kunnen aanleveren en dat ze dit ook daadwerkelijk op tijd doen. Deze gegevens worden vervolgens bewerkt tot vergelijkbare scores en deze worden teruggekoppeld aan de zorgaanbieders. De zorgaanbieder geeft vervolgens toestemming om deze gegevens vrij te geven voor verschillende doeleinden. Als alle gegevens verwerkt zijn, test hij of het ook bruikbaar is voor burgers en organisaties. Het doel is dat we een werkwijze opleveren voor het Landelijk Platform, zodat ze het de volgende verslagjaren zelf de aansturing kunnen uitvoeren. Hiermee proberen wij het Landelijk Platform meer inzicht te geven in de mogelijkheden van deze uitvraag en de wijze waarop zij dit in de toekomst zelf kunnen faciliteren.

 

U bent hier