Laaggeletterdheid: Beter bereik met vijf persona’s

Dat laaggeletterden lastig te vinden zijn, is bekend. Wat mogelijk helpt, is je er bewust van zijn dat mensen die laaggeletterd zijn, elk hun eigen kenmerken hebben en op een andere manier te vinden zijn. En dat de beste manier om iemand te benaderen dus ook verschilt. Dat vergt wel de nodige creativiteit, aldus onderzoekers van Lost Lemon en Muzus, die vijf ‘klassieke’ typen laaggeletterden presenteerde op het Tel mee met Taal festival, een initiatief van vier ministeries (Bzk, Szw, Ocw en VWS) rondom laaggeletterdheid met zeker 800 aanwezigen.  


Onderzoekers Rebecca van der Meer (Lost Lemon) & Neele Kistemaker (Muzus)  tijdens de presentatie.

Rebecca en Neele presenteerde één van de 53 deelsessies. Lees meer over de deelsessie en de Strategiekit Hoger Bereik, een tool om laaggeletterden te bereiken, te betrekken en te helpen.
Wilt u meer informatie over onze onderzoeken of laaggeletterdheid? Neem dan contact op met Rebecca van der Meer (rebeccavandermeer@lostlemon.nl

U bent hier