Kiesbeter.nl

Sinds 1 januari 2014 is Kiesbeter.nl onderdeel van het Kwaliteitsinstituut van ZIN.  De website van Kiesbeter.nl  is daarom grotendeels vernieuwd! De focus ligt nu nog meer op de kwaliteit van zorg én de website is qua look & feel in een totaal nieuw jasje gestoken. Lost Lemon heeft het Kwaliteitsinstituut ondersteund bij het opstellen van de functionele eisen voor de vernieuwing van Kiesbeter.nl, meegeholpen bij het ontwerp van het nieuwe uiterlijk en de bouw van de website begeleid.

Goede zorg kan voor iedereen wat anders betekenen. Over het doel van goede zorg is iedereen het wel eens. Iemand wil door goede zorg beter worden, het liefst ’weer helemaal de oude’.

Op www.kiesbeter.nl kunnen mensen lezen wat patiëntenorganisaties, zorgverleners en verzekeraars goede zorg vinden en wáár deze zorg geleverd wordt.  De komende jaren zet het Kwaliteitsinstituut zich in voor nog betere en uitgebreidere informatie over de kwaliteit van zorg.

Zorgaanbieders, verzekeraars en patiëntenorganisaties spreken samen af wat goede zorg is en welke informatie nodig is om dat te meten.  Deze afspraken worden vastgelegd in het kwaliteitsregister van het Kwaliteitsinstituut. Aan de hand hiervan geven zorgaanbieders het Kwaliteitsinstituut informatie over de kwaliteit van de geleverde zorg. Deze informatie biedt het Kwaliteitsinstituut aan zodat iedereen er gebruik van kan maken. Als de informatie voldoende duidelijk en relevant is voor patiënten wordt deze ook getoond op kiesBeter.nl.

Neem nu een kijkje op de nieuwe website! www.kiesbeter.nl

U bent hier