John Jhinnoe

Consultant

Waarom Lost Lemon?
Een belangrijke reden is dat Lost Lemon, zich richt op sociaal maatschappelijke vraagstukken. Daarmee heeft Lost Lemon aandacht voor mensen die dreigen tussen wal en schip te vallen of onvoldoende ‘doenvermogen’ hebben om volwaardig mee te kunnen participeren in de samenleving.  Thema’s die mij ‘zeer aanspreken’. En vanwege eerdere samenwerking met Lost Lemon, heb ik de ervaring dat zij voldoende creatieve mensen in huis heeft om uit de comfort zone te stappen en zo de beste weg voorwaarts te vinden in het sociaal domein.

Wat doe je bij Lost Lemon?
De afgelopen jaren heb ik bij verschillende werkgevers hoofdzakelijk advieswerk verricht of een projectmanagers rol ingevuld, dit vaak op het snijvlak business en IT. Binnen Lost Lemon zal ik mij richten op het ondersteunen of het begeleiden van organisaties bij het realiseren van strategische doelen en advisering op het schakelvlak tussen beleid, uitvoering, ICT, bestuur en politiek. De uitdaging is om mens, proces en organisatie optimaal op elkaar af te stemmen zodat er een gezonde basis ligt om doelen te verwezenlijken.

En wat doe je naast je werk?
Naast mijn werk ben ik ook Raadslid, dit vraagt de nodige uurtjes in de avond. Verder coach en train ik het basketbalteam waar mijn zoontje in zit. Tussendoor probeer ik zelf ook nog wat te sporten en de overige uurtjes gaan op aan het gezin en vrienden.

U bent hier