Jasper Muskiet

Consultant en onderzoeker
Contact leggen? Stuur mij een e-mail of volg mij op LinkedIn.

Over mijn werk bij Lost Lemon
Ik heb het geluk mijn werk te kunnen verdelen tussen advies en onderzoek. Als adviseur help ik organisaties met complexe vraagstukken in het zorg- en sociaal domein. Mijn achtergrond ligt bij netwerksamenwerkingen. Ik vind het leuk om vraagstukken waar verschillende belangen en perspectieven elkaar ‘raken’ beet te pakken. Als onderzoeker kan ik bij Lost Lemon juist meer de diepte ingaan en ontdekken waar problemen ontstaan en hoe oplossingen wel of niet aanslaan. Door met onderzoek in beeld te brengen hoe cliënten, inwoners of andere doelgroepen een situatie ervaren, help ik organisaties hun dienstverlening te verbeteren.

Waar ik momenteel aan werk
Ik werk momenteel als adviseur voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aan de organisatie van passend aanbod in de langdurige zorg, voornamelijk bij vastlopende zorgvragen. Het vinden van passende zorg is niet altijd makkelijk. Met het programma OPaZ (Ondersteuning Passend Zorgaanbod) analyseren we de knelpunten en nemen we maatregelen die de zoektocht naar passend zorgaanbod makkelijker en korter moet maken voor cliënten. In mijn rol breng ik in kaart welke wensen en behoeften cliënten hebben. Samen met het ministerie en betrokken partijen (zoals zorgkantoren, aanbieders, gemeenten, cliëntondersteuners, ouders en cliënten) werken we toe naar structurele oplossingen voor cliënten. 

Daarnaast monitor ik voor de gemeente Vlaardingen het project ‘Taal en gezondheid’. Samen met collega’s geef ik inzicht in de impact van de activiteiten die de gemeente onderneemt en adviseer de projectleider over vervolg- en verbeterstappen.

Wat mijn werk leuk en uitdagend maakt
In het sociaal domein kom ik continu weer verrassende situaties tegen die het voor mensen lastig maken om hun leven op orde te krijgen. Ik vind het zelf heel gaaf als ik daar een verandering in kan brengen door organisaties inzicht en handvatten te geven. Hoe krijg je de problemen nu echt duidelijk en waar moet je dit adresseren? Die zoektocht naar wat wel werkt en wie welke belangen daarbij heeft, maakt mijn werk uitdagend.

U bent hier