Innovatief project laaggeletterdheid van start

We zijn trots dat het ons gelukt is om een innovatief voorstel in te dienen om laaggeletterdheid terug te dringen. Het ministerie van VWS gunt Lost Lemon de opdracht om te onderzoeken hoe laaggeletterden te vinden en te motiveren naar scholing. Deze aanbesteding maakt onderdeel uit van het programma  “Tel mee met Taal”. We gaan hier in de regio Utrecht mee aan de slag.

Veel Nederlandstalige Laaggeletterden ervaren geen probleem

In de praktijk is het lastig om Nederlandstalige laaggeletterden te vinden. Het merendeel van de laaggeletterden ervaart hun handicap niet als probleem en  ze omzeilen op creatieve wijze hun handicap. Zo rijdt een vrachtwagenchauffeur in het weekend de routes met zijn vrouw, omdat hij de borden boven de weg niet kan lezen. Een ander neemt standaard een mitella mee, om als excuus te gebruiken voor het niet in kunnen vullen van formulieren.

Eenmaal gevonden blijkt het doorverwijzen lastig

We merken dat het doorverwijzen in de keten van vindplaatsen (wijkteams, huisartsen, consultatie bureaus), taalhuizen en taalaanbieders nog niet soepel verloopt. Een laaggeletterde raakt nog wel eens uit beeld bij het doorverwijzen van het ene loket naar het andere.

Wat is vernieuwend aan onze voorstel?

Inzet van beeldonderzoek om beter beeld van behoeften te krijgen

We gaan samen met de laaggeletterden en professionals onderzoeken wat prikkels zijn om laaggeletterden naar scholing te verleiden. Wat bij de ene laaggeletterde werkt, hoeft namelijk niet bij de andere te werken. Door beeldonderzoek (contextmapping) helpen we laaggeletterden om hun behoeften en motivaties te begrijpen en te delen. Dit beeldonderzoek vertalen we naar persona’s. Persona’s zijn verschillende types laaggeletterden met elk hun eigen behoeften en specifieke aanpak. Zo krijgen we inzicht in wat werkt en voor wie. En vertalen we dit naar werkwijzes.

Inzet van Taalmodule ter ondersteuning van de keten

De Taalmodule ondersteunt de keten van aanmelden-taalhuis-taalaanbieder. Door met alle schakels (buurteams, taalhuizen en taalaanbieders) in dezelfde module te registreren, krijgen we informatie over de effectiviteit in de keten. We merken dat het werken met de Taalmodule als vliegwiel werkt om samenwerkingsafspraken te ondersteunen.

Ook geinteresseerd in dit onderzoek?

Dit onderzoek loopt van 1 november 2016 tot augustus 2018.  Meld je aan voor de nieuwsbrief door een mail te sturen naar: communicatie@lostlemon.nl

U bent hier