Innovatief onderzoek en implementatie

Over Lost Lemon Lab...

We brengen de leefwereld van moeilijk bereikbare of kwetsbare doelgroepen in beeld en vinden aanknopingspunten in hun dagelijks leven en behoeften. Vervolgens komen wij in co-creatie met het werkveld en de doelgroep zelf tot duurzame, concrete handvatten om deze inzichten te vertalen naar praktische oplossingen. Zo ontwerpen we een aanpak of instrument om doelgroepen beter te bereiken of (hulp)aanbod en dienstverlening beter aan te laten sluiten.

Jouw doelgroep in beeld

Wat voor de één werkt, kan averechts werken voor de ander. Door doelgroepen te formuleren op basis van feitelijke gegevens wordt de aanname gedaan dat het een homogene groep betreft. Zoals de uniforme mens niet bestaat, bestaat er net zo min een uniform gezin met multiproblematiek of uniforme inwoners met schulden. Wij brengen in beeld wie je doelgroep is en hoe je bij hen kan aansluiten.

Hoe zorg je dat de doelgroep jouw boodschap ziet en zich aangesproken voelt? Wat zijn essentiële voorwaarden voor motivatie of eigenaarschap? Wat zijn belangrijke randvoorwaarden? We interviewen regelmatig (kwetsbare) inwoners op een zeer laagdrempelige manier; op een plek die voor hen vertrouwd aanvoelt, met persoonlijk contact en visueel interviewmateriaal dat hun interesse wekt.

Oplossingen voor de praktijk

Daarbij vergeten we het (in)formele professionele netwerk eromheen niet. Ook zij hebben behoeften en lopen tegen verschillende obstakels aan. Bovendien is er vaak sprake van werkdruk, waardoor er geen ruimte is voor extra taken. Door de vertaalslag van onderzoek naar praktijk samen met hen te maken - bijvoorbeeld door een pilot - leren we door het gewoonweg te doen! Zo komen we gezamenlijk tot een overdraagbaar stappenplan om onderzoeksresultaten te borgen binnen werkprocessen. Zo wordt het een logisch onderdeel van het werk, in plaats van iets dat er extra bij komt. 

Cocreatie 

Soms is er veel kennis voorhanden, maar is het de kunst om verschillende expertises bij elkaar te brengen. We zijn gewend om co-creatiesessies te begeleiden om in kaart te brengen welke inzichten er al zijn en welke mogelijk nog ontbreken. Doordat deelnemers op een creatieve wijze met elkaar nadenken, vindt er kruisbestuiving plaats en denkt men nog net een stapje verder. Deze methode is ook zeer geschikt als er een eenduidige visie nodig is op een (complex) vraagstuk.

Inwoners of klantengroepen worden zo nu en dan gevraagd feedback te geven op nieuwe concepten van gemeenten of organisaties. Daarmee wordt getest of nieuwe ideeën bruikbaar zijn. Wij zijn er van overtuigd dat effectiviteit vergroot wordt als inwoners al in de eerste fase worden betrokken in plaats van achteraf. Dan verschuift de focus van bruikbaarheid naar wenselijkheid. We verscherpen initiële ideeën samen met de doelgroep zelf. Wij hebben methodieken in huis om deze sessies met (kwetsbare) doelgroepen vorm te geven op een ongedwongen en informele manier. 

 

U bent hier