Gemeentedag MensCentraal: reflecteer en inspireer!

2 jaar aan de slag met de 3D’s
Pfff.....je hebt in jouw gemeente het beleid over dienstverlening in het sociale domein op de rit. In alle rep en roer hebben jullie invulling gegeven aan een enorme verandering. Keuzes zijn gemaakt over de invulling van regisseurschap, de benadering van klanten, de inrichting van werkprocessen en
de samenwerking met zorgaanbieders. Je hebt waarschijnlijk de eerste aanpassingen al gedaan qua beleid en werkprocessen. En je hebt ook vragen over waarom sommige onderdelen van het beleid in de uitvoering anders uitpakken dan bedacht.

Dit is een mooi moment voor reflectie
Wij ervaren in MensCentraal dat alle inrichtingen uniek zijn; geen enkele is hetzelfde. Elke gemeente heeft zijn eigen palet aan smaken, ideeën en inrichtingen. Op de gemeentedag kan je vrijuit proeven van de verschillende uitwerkingen. Gemeenten vertellen in workshops over hun keuzes, dilemma’s, inrichting in MensCentraal en ervaringen. Laat je inspireren door deze verhalen.

  • Datum:  29 maart 2017
  • Waar: Lost Lemon, Kleverlaan 9, 2023 JC Haarlem
  • Tijdstip: 09:45 tot 13:00 uur. Inloop vanaf 09:30 uur

De Regiegroep MensCentraal stimuleert het delen van ervaringen

De regiegroep neemt het initiatief voor deze gebruikersdag. Samen met Lost Lemon organiseert ze deze brede sessie om veelgehoorde vraagstukken te verkennen. Er zijn workshops voor drie verschillende doelgroepen: managers/projectleiders, functioneel beheerders en superusers/gebruikers MensCentraal.

U bent hier