Gemeentedag 2020: laat je informeren en inspireren

Aanvulling op de eerdere berichtgeving (5 oktober 2020):
Door de aangescherpte corona-maatregelen heeft de NVSI helaas moeten besluiten de Gemeentedag van 10 november te verplaatsen. De oproep van het OMT om thuis te werken en onnodige reizen te voorkomen, heeft hierbij de doorslag gegeven. Maar niet getreurd, als de omstandigheden het weer toelaten vindt de Gemeentedag alsnog plaats. Reserveer hiervoor alvast 9 maart 2021 in de agenda.

Lost Lemon is in 2021 uiteraard van de partij. Heb je nu al specifieke vragen over onze onderwerpen (kostenbeheersing, onderwijs en Common Ground, inburgering en burger aan het roer) die voor de Gemeentedag gepland staan? Of ben je in het algemeen benieuwd naar de inhoud? We plannen graag een afspraak om je er meer over te vertellen. Neem hiervoor contact op via info@lostlemon.nl of bel ons op 085 489 8888.

Oorspronkelijke bericht (29 september 2020):
Het jaar is nog niet voorbij, maar we weten wél dat 2020 compleet anders is dan we hebben kunnen voorzien. Dat geldt voor ons allen en ook voor de Nederlandse gemeenten. De corona-crisis heeft veel extra inspanning gevraagd en doet dat nog steeds. Zo hebben de gemeenten er in razend tempo nieuwe taken bijgekregen en de uitdagingen zijn groot. De Gemeentedag 2020 van de NVSI, op dinsdag 10 november in Zwolle, draait dan ook om dat ‘nieuwe normaal’ en staat in het teken van informeren en inspireren.

Interactieve sessies
Vanzelfsprekend wordt er aandacht besteed aan wat er sinds maart allemaal is gebeurd, met welke uitdagingen we zijn geconfronteerd en welke lessen er zijn geleerd. Maar er wordt ook vooruit gekeken: Hoe kunnen we deze lessen toepassen? En welke nieuwe ontwikkelingen kunnen gemeenten verwachten? In verschillende interactieve sessies worden praktijksituaties gepresenteerd en gaan de deelnemers met elkaar in gesprek.

4 x Lost Lemon
Vanuit Lost Lemon presenteren we vier van deze interactieve sessies:

 • Kostenbeheersing voor gemeenten, door Johan van der Waal in samenwerking met ZorgDomein en de gemeente Leeuwarden
  Gemeenten zoeken naar mogelijkheden om de kosten van Jeugd en Wmo onder controle te krijgen. Denk aan efficiency op het gebied van instroom, doorstroom en uitstroom, preventie- / voorliggende voorzieningen, zorginkoop, organisatie, bekostigingssystematiek en subsidies. In deze sessie laat Lost Lemon diverse mogelijkheden de revue passeren. Zo bespreken we onder andere het gebruik van voorliggende voorzieningen, anders inkopen en het invoeren van wachtlijsten.
   
 • Burger aan het roer, door Lennard Horstink in samenwerking met de gemeente Hoorn en het Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF)
  De gemeente Hoorn vindt klantvriendelijk en papierloos werken belangrijk. Ook wil Hoorn lagere uitvoeringskosten en kortere doorlooptijden realiseren. Hiervoor maakt deze gemeente gebruik van Mijn GemeentePortaal. En de Tozo maakte het voor gemeenten noodzakelijk snel te schakelen en een flinke sprong te maken in de digitale interactie met de burger. De mogelijkheden lijken eindeloos: van regie over gegevens tot aan inzicht in lopende zaken en communicatie met de gemeente. We gaan graag hierover met elkaar in gesprek. Hoe kijkt jouw gemeente hier tegenaan? Hoe ver zou je willen gaan in digitalisering? Zijn de huidige ideeën bruikbaar en toepasbaar? En niet te vergeten: zetten ze ook daadwerkelijk de burger aan het roer?
   
 • Inburgering, door Bas van Luxemburg
  Het nieuwe wetsvoorstel inburgering is bedoeld om inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk de taal te laten leren en volwaardig aan de Nederlandse samenleving te laten deelnemen, het liefst via betaald werk. Gemeenten krijgen de regie over de uitvoering van inburgering. Deze regierol start met het doen van een verplichte brede intake. Op basis daarvan wordt voor alle inburgeringsplichtigen een persoonlijk plan inburgering en participatie (PIP) opgesteld. Gedurende het inburgeringstraject volgt de gemeente de voortgang van de inburgeringsplichtige op basis van dit PIP. In deze sessie doet Lost Lemon een voorzet om gemeenten de regie te geven die nodig is. Daarna werken we middels co-creatie samen toe naar een ideale oplossing.
   
 • Onderwijs en Common Ground: samen sterk door hergebruik van slimme componenten, door Rick van Brummelen in samenwerking met de gemeente Urk
  We nemen je mee in LeerSaam en laten zien hoe vanuit de modulaire opbouw LeerSaam als onderwijscomponent is ontstaan binnen de MensCentraal-suite. Of het nu gaat om een ander portaal voor de burger, een nieuwe financiële module of een regiefunctie voor de burger: met deze architectuur kan dat eenvoudig. Waar mogelijk op basis van standaarden, maar altijd op basis van transparantie, uit genormaliseerde (data dictionary) en moderne, goedbeschreven koppelvlakken.

Coronamaatregelen
De Gemeentedag vindt plaats in de Nieuwe Buitensociëteit Zwolle. Zij nemen diverse maatregelen om een veilige en hygiënische omgeving te kunnen garanderen. Zo zijn de zalen geschikt om 1,5 meter afstand te houden en is er een maximum aantal personen toegestaan in de zaal. Ook tijdens de lunch wordt er extra rekening gehouden met hygiëne. Uiteraard houdt de NVSI de berichtgeving vanuit de overheid in de gaten en anticipeert hierop indien nodig.

Aanmelden of meer weten?
Kijk voor voor informatie op nvsi.nl/gemeentedag of meld je direct aan via dit formulier. Wil je weten wat Lost Lemon voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op via info@lostlemon.nl of bel ons op 085 489 8888.

U bent hier