Eindrapport "Van overleven naar leven" nu beschikbaar

Lost Lemon deed samen met de NVSI (Nederlandse Vereniging voor Sociale Innovatie) in opdracht van het programma OPaZ onderzoek naar de familie Hermsen, een persona die model staat voor gezinnen met ‘meervoudige domeinoverstijgende hulpvragen’. Zoals dé Nederlander niet bestaat, zo zijn er ook verschillende typen binnen deze gezinnen, met elk hun eigen ondersteuningsbehoeften. Maak kennis met de familie Weder, de familie Domino, de familie Lost en de familie Opmaat.

De familie Weder - De situatie die zich herhaalt: wat je meeneemt uit het verleden. Bekijk hier het filmpje.
Een gezin waarbij problemen van generatie op generatie worden overgedragen. Veelal leven ze van crisis naar crisis. Wat de famlie Weder nodig heeft is een vertrouwenspersoon, die in de periodes dat er (even) geen crisis is, het gezin volgt en wijst op de dieper liggende oorzaken van hun problemen.

De familie Domino - Langzaam de grip verliezen. Bekijk hier het filmpje.
Een gezin dat begint met één (relatief) klein probleem dat een sneeuwbaleffect veroorzaakt. Met als gevolg dat de eerste hulpvraag hen inhaalt en ze het overzicht kwijt zijn. Op basis van vroegsignalering kunnen we de Domino’s helpen, want zelf zullen ze meestal niet (op tijd) om hulp vragen.

De familie Lost - Plotseling op zoek naar hulp en voorzieningen. Bekijk hier het filmpje.
Scheiding, overlijden, werkloosheid of ziekte. Het zijn gebeurtenissen die je plots overkomen. Als een gezin door een van deze gebeurtenissen wordt overvallen, verdwaalt het in hulpverleningsland. De familie Lost kent de weg niet en begrijpt de weg evenmin. Ze zijn gebaat bij wegwijzers of cliëntondersteuners.

De familie Opmaat - Wie niet in het systeem past loopt vast. Bekijk hier het filmpje.
Als een hulpvraag chronisch is (bijvoorbeeld bij ziekte),  weet een gezin wat het van de hulpverlening wil. Maar de standaardoplossing die wordt geboden, sluit niet aan bij het gezin. Als je sámen met de familie Opmaat op zoek gaat naar het best passende aanbod, zijn er mogelijk alternatieven.

Het eindrapport gaat uitgebreid in op de fasen die de gezinnen doorlopen, welke momenten kansen bieden en welke kansen niet zijn gegrepen, best practises en de randvoorwaarden waaronder professionals optimaal hulp kunnen bieden. Je vind het eindrapport hier.

Neem voor meer informatie contact op met Jasper Muskiet via jaspermuskiet@lostlemon.nl of via telefoonnummer 085 489 8888.

U bent hier