Eigen Kracht Centrale

 
De Eigen Kracht Centrale werkt aan een samenleving waarin participatie en samenredzaamheid van burgers centraal staan en waarin burgers de zeggenschap houden over hun eigen leven, zeker in contact met organisaties en overheden.
In samenwerking met de Eigen Kracht Centrale hebben we e-Kracht ontwikkeld.
 
Eigen Kracht-conferentie
Om hun visie in praktijk te brengen, heeft de Eigen Kracht Centrale de Eigen Kracht-conferentie ontwikkeld: een besluitvormingsproces dat uitmondt in een plan. Het idee erachter is heel eenvoudig. Als je een probleem hebt in je leven dat je niet zo gemakkelijk kunt oplossen, vraag je je sociale netwerk om met je mee te denken. Uitgangspunt is dat iedereen een sociaal netwerk heeft - groot of klein, hecht of minder hecht - wat er in het verleden ook is gebeurd. De Eigen Kracht-conferentie wordt georganiseerd door een onafhankelijke coördinator.
 
e-Kracht
e-Kracht is een handig online portaal waar iedereen met een geldig e-mailadres gratis gebruik van kan maken. Mensen kunnen via e-Kracht een besloten website inrichten en delen met de degenen die hen helpen bij het oplossen van hun problemen. Iedereen is zelf eigenaar van zijn/haar gegevens en beslist welke informatie wel of niet gedeeld worden met andere deelnemers in de groep. De e-Kracht deelnemers kunnen via deze online tool:
  • gezamenlijk nadenken over oplossingen.
  • gezamenlijke bijeenkomsten voorbereiden.
  • afspraken plannen
  • taken verdelen.
  • communiceren over de uitvoering van het plan.
Het portaal bestaat uit een prikbord, agenda, logboek en een forum.
 
Interessant voor uw organisatie?
Biedt u diensten aan die gericht zijn op het inzetten van eigen kracht? En wilt u een eigen versie van e-Kracht gebruiken, ingericht naar de huisstijl van uw organisatie? Dat kan!

 

U bent hier