Eelco Brenner

Consultant
Contact leggen? Stuur mij een e-mail of volg mij op LinkedIn.

Over mijn werk bij Lost Lemon
Als consultant houd ik mij bezig met ict-gerelateerde opdrachten met een informatiekundig randje. Vanuit mijn opgebouwde kennis en ervaring voer ik bij verschillende (overheids)instanties opdrachten uit. Bij gemeenten zijn die veelal gericht op publieke (digitale) dienstverlening, e-formulieren, het gebruik van basisregistraties, informatiearchitectuur en implementatie van (standaard)koppelingen. Ook bij andere opdrachtgevers is mijn rol divers; zo geef ik advies over de aanschaf van een nieuw softwarepakket, of zorg ik voor de uitwerking van een bepaalde informatiearchitectuur en/of informatieanalyse voor een koppelvlak of gegevensuitwisseling.

Intern heb ik een adviesrol bij de ontwikkeling van de softwarepakketten Toolkit e-formulieren, Mijn GemeentePortaal en MensCentraal. Daarbij vertaal ik de wensen en behoeften van klanten naar de benodigde requirements voor (door)ontwikkeling van deze software en hun koppelvlakken.

Waar ik momenteel aan werk
Op dit moment ben ik gedetacheerd bij het Zorginstituut Nederland voor het project iWvggz. Vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het Zorginstituut de opdracht om een berichtenstandaard te ontwikkelen voor de op 1 januari 2020 in werking getreden Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (Wvggz). De Wvggz regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGZ. Die Wvggz is omvangrijk en de uitvoering gaat gepaard met hoge administratieve lasten. Met de standaardberichten kunnen de ketenpartijen rondom de Wvggz via elektronisch berichtenverkeer informatie uitwisselen. Zo gaan de verwerkingssnelheid en -kwaliteit omhoog en vermindert de administratieve last.

Wat mijn werk leuk en uitdagend maakt
Werken aan de ontwikkeling van de iWvggz is niet alleen leuk en interessant vanuit informatiekundig perspectief, het dient ook een groot maatschappelijk belang. Als echte citroen ─ zo noemen de medewerkers van Lost Lemon zich ─ heb ook ik het sterke sociale dna van onze organisatie. Werken aan maatschappelijk relevante kwesties, aan dingen die het verschil kunnen maken, geeft enorm veel voldoening.

U bent hier