Integrale aanpak voor jongeren

Dienstverlening vanuit gemeente is vaak nog verkokerd georganiseerd: onderwijs, werk, inkomen, zorg en wonen; allemaal apart, taakgericht per probleem. Dit kan efficiënter en effectiever.

De jongere centraal

Voor passende ondersteuning op verschillende leefgebieden is het kennen van de jongere en zijn context essentieel. Hiervoor moeten gemeenten en maatschappelijke partners de jongere centraal stellen. Dienstverlening wordt daarbij niet langer taakgericht georganiseerd, maar doelgericht. Vanuit een integraal perspectief.

Van visie naar actie

Uitvoering geven aan deze visie vraagt van gemeenten een andere kijk op de dienstverlening aan jongeren. Vanuit Lost Lemon kunnen we organisaties hierbij ondersteunen. Of het nu gaat om het doorlichten en uitwerken van processen of passende systemen.

Meer weten?

Ben je benieuwd wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen? We nodigen je graag uit voor een kop koffie óf onze persoonlijke favoriet: een glas verse citroenthee.

Pijlers voor succesvolle aanpak

Wat zijn onderdelen van een succesvolle integrale jongerenaanpak? Uit gesprekken met gemeenten haalden we 5 pijlers. Met elk zijn eigen uitdagingen en succeselementen.

Cruciaal is dat de situatie van de jongere leidend is. Laat de jongere als ervaringsdeskundige meedenken en meedoen, en laat alle domeinen vertegenwoordigen door één aanspreekpunt (regisseur). Geef de jongere tijd en aandacht.

Veel gehoorde uitdagingen:

 • Hoe bereik je de jongere?
 • Hoe vind je een balans tussen doelmatigheid en wetmatigheid?
 • Hoe krijg je de professionals uit de verschillende teams op één lijn, zodat ze de urgentie voelen om aan hetzelfde doel te werken?
 • Hoe vind je de juiste regisseur met brede expertise die vanuit één plan in actie komt?
Doen wat nodig is en maatwerk kunnen leveren, vraagt om denken in oplossingen vanuit wat voor de jongere het beste is. De regisseur moet het mandaat krijgen om een breed instrumentarium te kunnen inzetten. Ook hier moeten alle betrokkenen, vanuit alle domeinen, gaan voor een gezamenlijk doel. Dit kan met één centraal Jongerenloket, waarin alle gemeentelijke loketten (front- en back-office) samenkomen. Eén persoon, die het overzicht en de regie heeft, is ook een optie.

Veel gehoorde uitdagingen:

 • Tijd en ruimte: hoge werkdruk, schotten, financiën
 • Innovatieve slagkracht: durf en veranderzin, omdenken
 • Keuzes maken: voor welke jongere en wanneer wel of niet?

Om tot echte verbinding te komen, is brede multidisciplinaire samenwerking een voorwaarde. Kies hierbij voor een centrale aansturing. En zorg ervoor dat je – zowel voor de betrokken professionals als de jongere(n) – makkelijk vindbaar en bereikbaar, laagdrempelig en toegankelijk bent.

Veel gehoorde uitdagingen:

 • Afhankelijkheid van het bestaande bestand (netwerk/personen): hoe kun je dat netwerk uitbreiden en nieuwe partners betrekken?
 • Hoe leer je professionals op anderen te vertrouwen en los te laten?
 • Welke belemmeringen levert de AVG op?
Jongerenproblematiek en -dienstverlening staat bij veel gemeenten hoog op de agenda. Toch wordt er nog weinig vastgelegd in beleid. Beleid en werkprocessen formaliseren, definiëren en kaderen (doelgroep, verantwoordelijkheden) biedt uitkomst. Zoek een creatieve aanjager en kies voor ontschotting. Het creëren van bestuurlijk draagvlak is een voorwaarde voor succes.

Veel gehoorde uitdagingen:

 • Bestuurlijke veranderingen gaan vaak traag
 • Bewijsvoering: het meten van de effecten
 • Loslaten van het oude en je openstellen voor vernieuwing

Om succes te boeken, moeten systemen en informatiedeling op orde zijn. Dat kan met één systeem, waarin alle domeinen zijn samengebracht en dat is ingericht op samenwerking. Verder biedt het zoveel mogelijk digitaliseren van de back-office en de jongere aan het roer te zetten via een inwonerportaal zoals (Mijn GemeentePortaal) kansen. Ook moet er aandacht zijn voor (vroeg)signalering, registreren en monitoren.

Veel gehoorde uitdagingen:

 • De overgang naar het werken in één systeem (integraal overzicht, alle partners, per case/individueel inrichten)
 • Meten en monitoren van de uitkomsten
 • Het omgaan met de AVG

Dienstverlening voor jongeren

Het team van Lost Lemon bestaat uit ervaren specialisten. Op basis van jouw vraag, kijken we graag met je mee naar een passende oplossing. Een greep uit onze dienstverlening voor jongeren:

Software

Eén systeem voor regie

De softwaresuite van Lost Lemon bestaat uit diverse oplossingen voor het sociaal domein. Op basis van de wensen en behoeften van de gemeente kunnen we samen een oplossing schetsen en voor je implementeren. Hiermee komt één systeem om regie te voeren op de verschillende leefdomeinen van de jongere weer een stap dichterbij.

 • Vanuit één systeem regie voeren op meerdere leefdomeinen
 • Jongeren vormen het uitgangspunt voor de inrichting
 • Flexibel en kostenefficiënt dankzij modules

Consultancy

Doorlichten van processen

Hoe zien per leefdomein van de jongere de huidige werkprocessen binnen de gemeente eruit? En wat zijn de gewenste processen om tot een integrale aanpak? We gaan graag in gesprek met betrokken professionals en partners om dit in kaart te brengen en uit te werken tot een op maat gemaakt plan van aanpak.

 • Van complex vraagstuk naar concreet advies
 • Zoveel mogelijk voortbouwen op de kennis en middelen die er al zijn
 • Voor één of meerdere leefdomeinen, afgestemd op jouw behoeften

Uit de praktijk

Lost Lemon ging in gesprek met gemeenten over hun aanpak, uitdagingen en ambities rond (integrale) jongerendienstverlening. Wat bleek? Gemeenten willen graag naar integrale(re) jongerendienstverlening, maar zijn zoekende naar inspiratie, best practices, concrete handvatten en tools. Ze willen samenwerken en van elkaar leren. Dat vergt moed én een lange adem.

Meer weten? Lees ons artikel.

Wat kunnen we voor je doen?

Portretfoto Amber

“Met de opgedane inzichten kunnen we gemeenten helpen in kleine stappen de uitdagingen om te bouwen naar kansen en een concrete werkwijze. Of het nu gaat om het kickstarten van verandering, het doorontwikkelen van een integrale aanpak in processen óf het inrichten van één systeem dat integraal werken ondersteunt. We gaan graag in gesprek om samen een volgende stap te zetten richting de jongere centraal.”

Amber Oskam, Consultant

Contact

Heb je vragen? Of wil je meer weten over onze dienstverlening rond een integrale aanpak voor jongeren? We gaan graag in gesprek.

Velden met een * zijn verplicht, de overige velden zijn optioneel.

Naam *

E-mail *

Telefoonnummer

Bericht *