Divosa

Divosa is de Nederlandse vereniging van gemeentelijke managers op het terrein van participatie, werk en inkomen. Divosa wil dat iedereen aan de samenleving deelneemt, het liefste door te werken. De vereniging ondersteunt haar leden bij deze missie. Dit doet Divosa door te lobbyen, het ondersteunen van professionele netwerken en het brengen van kennis en inspiratie.

Divosa organiseert tweemaal per jaar een congres voor haar leden. Maandelijks wordt er een themabijeenkomst georganiseerd voor de leden en door middel van de Divosa monitor en de benchmark kunnen de leden hun eigen prestaties vergelijken met die van hun collega's. Divosa werkt projectgewijs aan voor de sector belangrijke thema's

Een van deze thema's is het verbeteren van ‘Effectiviteit en Vakmanschap’. Het wordt steeds belangrijker dat sociale diensten aantoonbaar effectief werken. Daarvoor heeft Divosa met steun van het ministerie van SZW het programma Impuls Vakmanschap opgezet. Met het programma wordt in drie programmalijnen samen met uitvoerders, managers en wetenschappers gewerkt aan de effectiviteit van sociale diensten. Vakmanschap staat voor methodisch handelen op basis van wetenschappelijk onderbouwde methodieken, transparantie en lerende organisaties. 

Wat doet Lost Lemon?
Een van onze adviseurs heeft leiding gegeven aan het programma. Als projectleider was hij verantwoordelijk voor de coördinatie over de programmalijnen heen en voor het zichtbaar maken van de resultaten. Hij hield de sociale diensten in het land betrokken bij het programma en vertegenwoordigde het programma naar het ministerie van SZW. Hij bewaakte dat het programma zelf ook een voorbeeld is van methodisch te werk gaan, transparant maken van resultaten en leren van ervaringen.

 

U bent hier