Digitaal loket

Uw klanten willen zelf kiezen hoe zij diensten of regelingen aanvragen. Bijvoorbeeld via internet, telefonisch, of aan de balie. Burgers en bedrijven moeten zelfs in 2017 alle overheidszaken digitaal kunnen regelen. Uiteraard blijven er ook niet-digitale alternatieven bestaan voor degene die geen gebruik willen/kunnen maken van de online mogelijkheden.

Digitale formulieren worden daarom steeds belangrijk voor uw organisatie. En dan bedoelen we geen PDF formulieren. Wat belangrijk wordt is dat uw formulieren 'slim' zijn en 'verbonden' kunnen worden aan uw eigen applicaties, zodat er automatisch dienstverlening opgestart wordt.

Bekijk hier ons aanbod van de applicatie Toolkit e-formulieren.

U bent hier